Bán Giun Quế

  • Thread starter haiyen_haty
  • Ngày gửi
H

haiyen_haty

Guest
<table x:str="" style="border-collapse: collapse; width: 504pt;" width="669" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><col style="width: 50pt;" width="67"><col style="width: 41pt;" width="54"><col style="width: 51pt;" width="68"><col style="width: 64pt;" width="85"><col style="width: 40pt;" width="53"><col style="width: 49pt;" width="65"><col style="width: 65pt;" width="86"><col style="width: 43pt;" width="57"><col style="width: 58pt;" width="77"><col style="width: 43pt;" width="57"><tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td colspan="10" style="height: 12.75pt; width: 504pt;" width="669" height="17">CẦN BÁN GIUN QUẾ, AI CẦN MUA XIN LIÊN HỆ 0989943656 HOẶC 01692774189, XÓM 3, PHÙ VÂN, PHỦ LÝ, HÀ NAM</td> </tr></table>
 


cần mua giun quế

tôi ở thị trấn thịnh long huyện hải hậu tỉnh nam định cần mua 50 kg trùng quế hiện nay bạn có đủ số lượng đó không và giá bằng nào 1kg và cho tôi biết từ nam định lên đến đâu thì dẽ vào xã bạn
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top