Bán Bán gỗ huỳnh đàn vàng

  • Thread starter khachdatinh81
  • Ngày gửi
K

khachdatinh81

Guest
#1
1,BAN GO SUA VANG DANG HOP:25-30,DAI 1-2m,so luong 1 tan.
2,ban go dau duong kinh tren 50,dai tren 4m,
3,ban go cho chi duong kinh tren 40,dai tren 4m,

vui long lien he: email:khachdatinh81@gmail.com
01627728941
 

Đối tácTop