bán gỗ trắc rẻ nhất việt nam

  • Thread starter linhchihoanglong
  • Ngày gửi
L

linhchihoanglong

Guest
#1
<p class="style2"><font color="#0000ff">k&iacute;nh ch&agrave;o c&aacute;c b&aacute;c!<br />hiện t&ocirc;i c&oacute; 1.5 tấn gỗ trấc đỏ việt nam(gồm cột nh&agrave; v&agrave; v&aacute;n)<br />Cột nh&agrave; : 11 c&acirc;y cột : d&agrave;i 2m-4m , 15cm-22cm<br />Gi&aacute; : 350.000/kg (giao h&agrave;ng tại hcm)<br />2. v&aacute;n : 4 tấm : 1.2m- 2.3m , mặt từ 35cm- 55cm <br />gi&aacute; 500.000/kg (c&ograve;n thương lượng)<br />3. l&otilde;i gỗ trắc ( cột v&agrave; gốc c&acirc;y)<br />h&agrave;ng n&agrave;y th&igrave; c&oacute; nh&igrave;u đủ quy c&aacute;ch ( d&agrave;i 50-80cm) <br />b&aacute;n x&ocirc; 250 kg<br />4.10 c&acirc;y gỗ trắc tại vười . đường k&iacute;nh gốc từ 1.2m - 1.6 m cao từ 15-18m c&oacute; nhiều c&agrave;nh l&aacute;<br />b&aacute;n 60 triệu/c&acirc;y (đ&agrave;o cả rễ) nếu c&oacute; thiện ch&iacute; thương lượng th&ecirc;m<br />c&aacute; nh&acirc;n , doanh nghiệp, đơn vị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ</font></p><p><span class="style2"><font color="#cc0000">Ho&agrave;ng Việt <br />Trần Ph&uacute; , Bảo Lộc,L&acirc;m Đồng<br />tel : 0937.865.879<br />email: </font></span><a class="style2" href="mailto:hoangvietsky1206@gmail.com"><font color="#cc0000">hoangvietsky1206@gmail.com</font></a><br /><span class="style2"><font color="#cc0000">yh: hoangvietsky<br />Tr&acirc;n trọng!<br />&nbsp;p/s : ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể thường xuy&ecirc;n cung cấp cột trắc ( 1 tấm /tuần)</font></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hoàng việt
- Địa chỉ: lâm đồng
- Điện thoại: 0937865879 - Fax:
- email: hoangvietsky1206@gmail.com