BÁN HẠT HẠNH NHÂN (TRỊ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG ), HẠT ĐIỀU ĐÃ THÀNH PHẨM ,...

  • Thread starter nguyá»…n trá»±c
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyá»…n trá»±c

Guest
#1
<div><p>K&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; c&ocirc;ng ty !.</p><p>k&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng ! .</p><p>&nbsp;c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; một trong những c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n cung cấp cho kh&aacute;ch h&agrave;ng trong v&agrave; ngo&agrave;i nước &nbsp;tất cả c&aacute;c loại đậu hạt rất c&oacute; lợi cho sức khỏe , như hạt hạnh nh&acirc;n c&oacute; xuất xứ từ MỸ &nbsp;(trị bệnh tiểu đường đ&atilde; được khoa học chứng minh ),hạt điều th&agrave;nh phẩm c&oacute; xuất xứ B&Igrave;NH PHƯỚC (VIỆT NAM ),hạt hướng dương xuất xứ từ MỸ , tắt muối xuất xứ tại TP.HCM, b&aacute;nh gạo want want,.....</p><p>Ngo&agrave;i ra c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n c&oacute; dịch vụ xuất nhập khẩu ủy th&aacute;c cho kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xuất khẩu h&agrave;ng h&oacute;a &nbsp;đi c&aacute;c nước v&agrave; nhập khẩu h&agrave;ng h&oacute;a &nbsp;từ c&aacute;c nước về Việt Nam &nbsp;. Bao gồm c&aacute;c dịch vụ như : khai b&aacute;o hải quan , l&agrave;m hợp đồng ngoại thương ,t&igrave;m thu&ecirc; t&agrave;u, t&igrave;m vận tải vận chuyển h&agrave;ng h&oacute;a &nbsp;,mua bảo hiểm h&agrave;ng h&oacute;a , hướng dẫn thanh to&aacute;n quốc tế ,........&nbsp;</p><p>&nbsp;V&igrave; vậy nếu qu&yacute; c&ocirc;ng ty ,qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng n&agrave;o c&oacute; nhu cầu th&igrave; vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng tốt nhất về chất lượng sản phẩm ,dịch vụ ,cung cấp đủ số lượng , gi&aacute; cả cạnh tranh nhất , phương thức thanh to&aacute;n gọn nhẹ ,........ C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i rất vui được phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng .</p><p>&nbsp;Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o q&uacute;y kh&aacute;ch h&agrave;ng !.</p><p>&nbsp;Mọi th&ocirc;ng tin chi tiết vui l&ograve;ng li&ecirc;n lạc với c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ như sau :&nbsp;</p><p>&nbsp;Tin export - import service tranding CO.,LTD,</p><p>Address:No. 27, Street 17c, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Viet nam,</p><p>Phone:(08) 62600820. Fax: (08)62654866.</p><p>Mobile: 0165309077</p><p>Email: nguyentruckinhte@gmail.com</p><p>OR : hovoanhhao@gmail.com</p><p>Yahoo:nguyentruc772002</p><p>Skype : hovoanhhao</p><p>Website: www.tinfood.vn</p><p>&nbsp;(signed)</p><p>MR.nguyễn trực&nbsp;</p><p>&nbsp;Management of export-import .</p></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn trực
- Địa chỉ: số 27,đường 17C ,phường BÌNH TRỊ ĐÔNG B,BÌNH TÂN ,TPHCM,VIETNAM
- Điện thoại: 0862600820 - Fax: 0866860122
- email: nguyentruckinhte@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx