Bán Hạt Keo Dậu

saothangnam

Lữ khách
#1
<p>Kính chào bà con!</p><p>C&acirc;y keo d&acirc;̣u là c&acirc;y họ đ&acirc;̣u. Ngọn lá r&acirc;́t gi&acirc;̀u đạ̣m 17-21%. Làm thức ăn r&acirc;́t t&ocirc;́t cho gia súc. Đặc bi&ecirc;̣t là gia súc ăn cỏ: Tr&acirc;u, bò, d&ecirc;, cừu ....</p><p>Ngoài ra chúng t&ocirc;i còn cung c&acirc;́p m&ocirc;̣t s&ocirc;́ gi&ocirc;́ng c&acirc;y cỏ khác như: Ghine, Ruzi, Chè kh&ocirc;̉ng l&ocirc;̀ ... Bà con nào có nhu c&acirc;̀u mua hạt gi&ocirc;́ng xin li&ecirc;n h&ecirc;̣: Nguy&ecirc;̃n Văn Sao 0978491583</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI GIỐNG THỎ VIỆT NHẬT NINH BÌNH
- Địa chỉ: Xã Sơn Hà - Nho Quan - Ninh Bình
- Điện thoại: 0978491583 - Fax: 0978491583
- email: saothangnam_1@yahoo.com
 

saothangnam

Lữ khách
#2
Kính chào bà con!
Cây keo dậu là cây họ đậu. Ngọn lá rất giầu đạ̣m 17-21%. Làm thức ăn rất tốt cho gia súc. Đặc biệt là gia súc ăn cỏ: Trâu, bò, dê, cừu ....
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp một số giống cây cỏ khác như: Ghine, Ruzi, Chè khổng lồ ... Bà con nào có nhu cầu mua hạt giống xin liên hệ: Nguyễn Văn Sao 0978491583


Link : http://agriviet.com/home/threads/132173-Ba-n-Ha-t-Keo-Da-u-#ixzz2OERt5HaR

Kính chào bà con!
Cây keo dậu là cây họ đậu. Ngọn lá rất giầu đạ̣m 17-21%. Làm thức ăn rất tốt cho gia súc. Đặc biệt là gia súc ăn cỏ: Trâu, bò, dê, cừu ....
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp một số giống cây cỏ khác như: Ghine, Ruzi, Chè khổng lồ ... Bà con nào có nhu cầu mua hạt giống xin liên hệ: Nguyễn Văn Sao 0978491583


Link : http://agriviet.com/home/threads/132173-Ba-n-Ha-t-Keo-Da-u-#ixzz2OERyJ0nj
 

saothangnam

Lữ khách
#3
Kính chào bà con!
Cây keo dậu là cây họ đậu. Ngọn lá rất giầu đạ̣m 17-21%. Làm thức ăn rất tốt cho gia súc. Đặc biệt là gia súc ăn cỏ: Trâu, bò, dê, cừu ....
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp một số giống cây cỏ khác như: Ghine, Ruzi, Chè khổng lồ ... Bà con nào có nhu cầu mua hạt giống xin liên hệ: Nguyễn Văn Sao 0978491583


Link : http://agriviet.com/home/threads/132173-Ba-n-Ha-t-Keo-Da-u-#ixzz2OXdeKZu7
 

saothangnam

Lữ khách
#4
Kính chào bà con!
Cây keo dậu là cây họ đậu. Ngọn lá rất giầu đạ̣m 17-21%. Làm thức ăn rất tốt cho gia súc. Đặc biệt là gia súc ăn cỏ: Trâu, bò, dê, cừu ....
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp một số giống cây cỏ khác như: Ghine, Ruzi, Chè khổng lồ ... Bà con nào có nhu cầu mua hạt giống xin liên hệ: Nguyễn Văn Sao 0978491583Link : http://agriviet.com/home/threads/132173-Ba-n-Ha-t-Keo-Da-u-#ixzz2ObTxeUW8
 

saothangnam

Lữ khách
#7
Giá keo dậu là 200 000 đồng/kg.
Giá chè khổng lồ là 10 000 đồng/kg.
Bà con nào có nhu cầu thì tôi gửi qua xe khách hoặc bưu điện đối với hạt keo dậu. Cây chè khổng lồ thì chỉ gửi qua xe khách đi từ hà nội vào TP hồ chí minh vào các ngày 6-16-và 26 am lịch hàng tháng.
Chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Văn Sao 0978491583
 

saothangnam

Lữ khách
#8
Giá keo dậu là 200 000 đồng/kg.
Giá chè khổng lồ là 10 000 đồng/kg.
Bà con nào có nhu cầu thì tôi gửi qua xe khách hoặc bưu điện đối với hạt keo dậu. Cây chè khổng lồ thì chỉ gửi qua xe khách đi từ hà nội vào TP hồ chí minh vào các ngày 6-16-và 26 am lịch hàng tháng.
Chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Văn Sao 0978491583


Link : http://agriviet.com/home/threads/132173-Ba-n-Ha-t-Keo-Da-u-#ixzz2OtPr5VmN
 

saothangnam

Lữ khách
#9
Giá keo dậu là 200 000 đồng/kg.
Giá chè khổng lồ là 10 000 đồng/kg.
Bà con nào có nhu cầu thì tôi gửi qua xe khách hoặc bưu điện đối với hạt keo dậu. Cây chè khổng lồ thì chỉ gửi qua xe khách đi từ hà nội vào TP hồ chí minh vào các ngày 6-16-và 26 am lịch hàng tháng.
Chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Văn Sao 0978491583


Link : http://agriviet.com/home/threads/132173-Ba-n-Ha-t-Keo-Da-u-#ixzz2PAY76qNk
 

saothangnam

Lữ khách
#10
Giá keo dậu là 200 000 đồng/kg.
Giá chè khổng lồ là 10 000 đồng/kg.
Bà con nào có nhu cầu thì tôi gửi qua xe khách hoặc bưu điện đối với hạt keo dậu. Cây chè khổng lồ thì chỉ gửi qua xe khách đi từ hà nội vào TP hồ chí minh vào các ngày 6-16-và 26 am lịch hàng tháng.
Chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Văn Sao 0978491583


Link : http://agriviet.com/home/threads/132173-Ba-n-Ha-t-Keo-Da-u-#ixzz2PMuXAFNJ
 

saothangnam

Lữ khách
#11
Giá keo dậu là 200 000 đồng/kg.
Giá chè khổng lồ là 10 000 đồng/kg.
Bà con nào có nhu cầu thì tôi gửi qua xe khách hoặc bưu điện đối với hạt keo dậu. Cây chè khổng lồ thì chỉ gửi qua xe khách đi từ hà nội vào TP hồ chí minh vào các ngày 6-16-và 26 am lịch hàng tháng.
Chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Văn Sao 0978491583Link : http://agriviet.com/home/threads/132173-Ba-n-Ha-t-Keo-Da-u-#ixzz2PpxnWi8Z