Bán heo rừng Thái

  • Thread starter thanhtrung2842000
  • Ngày gửi
T

thanhtrung2842000

Guest
#1
<font face="Times New Roman"><strong><font size="3">Trang trại heo rừng &nbsp;</font></strong><strong>2 Ph&egrave;n.<br /></strong></font><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">B&aacute;n heo rừng rặc Th&aacute;i Lan . C&oacute; 2 loại :<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Loại 4 &ndash; 5 th&aacute;ng tuổi: 12 - 13kg/con ( 180.000 đ/kg)<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Loại&nbsp; 7 &ndash; 8 th&aacute;ng tuổi: 20 &ndash; 25 kg/con ( 130.000 đ/kg)<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3" /></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Đảm bảo nguồn gốc v&agrave; chất lượng con giống cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n. <br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">B&agrave; con c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ anh Ph&egrave;n.( 0937.422.303)<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Đ/c: B&igrave;nh Trị - Ninh B&igrave;nh &ndash; Ninh H&ograve;a &ndash; Kh&aacute;nh H&ograve;a<br /></font></font></strong>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Võ Thành Trung
- Địa chỉ: Thôn Bình Trị - Xã Ninh Bình - Thị xã Ninh Hòa
- Tel, Fax: 0937422303 ::: FaX
- email: thanhtrung2842000@yahoo.com
 

Đối tác


Top