Bán Hoa Tết,cung cấp sỉ và lẻ các loại hoa Cúc,Vạn thọ,Cát Tương Chậu

  • Thread starter chuongflorasiavn
  • Ngày gửi
C

chuongflorasiavn

Guest
#1
<p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; -webkit-box-shadow: none !important">B&aacute;n c&aacute;c loại hoa tết , cung cấp sỉ v&agrave; lẻ c&aacute;c loại hoa tết , nhận đặt h&agrave;ng v&agrave; giao h&agrave;ng đến địa điểm b&aacute;n hoa cho qu&yacute; kh&aacute;ch.</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;C&aacute;c loại hoa tết như : C&uacute;c đại đ&oacute;a, vạn thọ, vạn thọ, cẩm Nhung, Dừ Cạn, Dạ Y&ecirc;n Thảo,Đặc biệt C&aacute;t Tường Trồng chậu...</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; -webkit-box-shadow: none !important">Gi&aacute; cả phải chăng từ nh&agrave; vườn, đảm bảo hoa tươi tốt, đẹp v&agrave; chất lượng. Đa dang chủng loai để qu&yacute; kh&aacute;ch chọn lựa.</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; -webkit-box-shadow: none !important">LH: 09.388.75.399 (Anh Chương) -&nbsp;<strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-box-shadow: none !important">Webside:hạt giống &nbsp; &nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: initial; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; -webkit-box-shadow: none !important" href="http://www.ameriseed.net/">www.ameriseed.net</a>&nbsp;:</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-box-shadow: none !important">Lien kết: xem hoa &nbsp;nam 2012<br /></strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-box-shadow: none !important">https://plus.google.com/photos/101643837639115568228/albums/5725724011114117505?banner=pwa</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-box-shadow: none !important">http://rausach.com.vn/forum_posts.asp?TID=6936</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-box-shadow: none !important">http://agriviet.com/home/threads/16493-Tim-mua-hat-giong-hoa-cuc#axzz2HY80SxtS</strong></p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><br />Link :&nbsp;<a style="color: #003399; text-decoration: initial; -webkit-box-shadow: none !important" href="http://agriviet.com/home/threads/126177-Ban-Hoa-Tet-cung-cap-si-va-le-cac-loai-hoa-Cuc-Van-tho-Cat-Tuong-Chau#ixzz3ptiYxnII">http://agriviet.com/home/threads/126177-Ban-Hoa-Tet-cung-cap-si-va-le-cac-loai-hoa-Cuc-Van-tho-Cat-Tuong-Chau#ixzz3ptiYxnII</a></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn ngọc chương
- Địa chỉ: Địa Chỉ: 23B .Đường số 3, Khu Phố 2, P. Bình An, Quận2, Tp.HCM.
- Điện thoại: 0938875399 - Fax: 08 – 62577491
- email: ngoc_chuong78@yahoo.com