Bán lan giả hạc pháp

trungcd

Lữ khách
#1
Mình bán một số dò giả hạc pháp như sau: giá và quy cách ghi trên từng dò, Ace có nhu cầu xin vui lòng liên hệ điện thoại số 0903489310 - Trung, mình ở BR-VT. ( cây bán không có túi phân tan chậm ) cây bên trên, ảnh dưới là giá của cây đó.
1/ Đợt này không có người chăm sóc thường xuyên, nên mình treo ở bờ rào, dưới tán của lô cao su, ít nắng, nên cây có ngả màu xanh nhé.
2/ Mình không có ZALO, nên ACE vui lòng thông cảm! ( mình xin phép ngắt các cuộc điện thoại đại loại như : " gửi ảnh qua zalo cho mình " , tin nhắn cũng vậy. Mình dùng điện thoại thường mà cứ yêu cầu zalo, mình không đáp ứng được, vui lòng thông cảm!
3/ Mình không phải người bán chuyên nghiệp, việc mua bán không phải là cuộc sống, chỉ là nhu cầu nhỏ theo kiểu lấy lan nuôi lan, nên mình không có hình thức COD, các bạn vui lòng thông cảm![DOUBLEPOST=1480089278][/DOUBLEPOST]
Mình bán một số dò giả hạc pháp như sau: giá và quy cách ghi trên từng dò, Ace có nhu cầu xin vui lòng liên hệ điện thoại số 0903489310 - Trung, mình ở BR-VT. ( cây bán không có túi phân tan chậm ) cây bên trên, ảnh dưới là giá của cây đó.
1/ Đợt này không có người chăm sóc thường xuyên, nên mình treo ở bờ rào, dưới tán của lô cao su, ít nắng, nên cây có ngả màu xanh nhé.
2/ Mình không có ZALO, nên ACE vui lòng thông cảm! ( mình xin phép ngắt các cuộc điện thoại đại loại như : " gửi ảnh qua zalo cho mình " , tin nhắn cũng vậy. Mình dùng điện thoại thường mà cứ yêu cầu zalo, mình không đáp ứng được, vui lòng thông cảm!
3/ Mình không phải người bán chuyên nghiệp, việc mua bán không phải là cuộc sống, chỉ là nhu cầu nhỏ theo kiểu lấy lan nuôi lan, nên mình không có hình thức COD, các bạn vui lòng thông cảm!


số : 1, 2, 3, và 5 đã xong.
 

Last edited: