Bán lồ ng Chim mẫu mã đa dạng (100% gia công bởi nghệ nhân Việt Nam)

  • Thread starter hoangsonx
  • Ngày gửi
H

hoangsonx

Guest
#1
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tôi hiện đang đan và bán các loại lồ ng chim, với các mẫu mã đa dạng như lồ ng hình quả đào, hình quả bí , vv....với nhiều chủng loại khác nhau. Các bạn có thể tham khảo hình ảnh phía dưới.
Mọi nhu cầu xin liên hệ Anh Sình , số điện thoại: 091.545.0791

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fivui.net%2Fbinh%2F1.jpg&hash=7de35e967c586cdf27344375c10c5a97


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fivui.net%2Fbinh%2F2.jpg&hash=d26b513315510dbcbd1b90ff10b1161a


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fivui.net%2Fbinh%2F3.jpg&hash=7c6fbaa656b19e2637f057a0b6369c7b


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fivui.net%2Fbinh%2F4.jpg&hash=122a673954f3adeb106878c0fd4f2b92


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fivui.net%2Fbinh%2F5.jpg&hash=fbef970462443e91abb8b6738bf62551


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fivui.net%2Fbinh%2F6.jpg&hash=70385ee3d63271f6aea615cf54c4120d


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fivui.net%2Fbinh%2F7.jpg&hash=df3b8ccae6e96ea8c97a3778072f53ee


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fivui.net%2Fbinh%2F8.jpg&hash=bc7cdb1913b35a27e7ee95e428b2e689


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fivui.net%2Fbinh%2F9.jpg&hash=9b49c42d3b3a187cb7701c01b33cffc6


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fivui.net%2Fbinh%2F10.jpg&hash=add34f35730c79afecb01f28e466d3e6


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fivui.net%2Fbinh%2F11.jpg&hash=f031d9aa2f341f5f2d98cc25a5c8f9a1


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fivui.net%2Fbinh%2F12.jpg&hash=a2bc261d88fdfc051353b5a05b819816


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fivui.net%2Fbinh%2F13.jpg&hash=de90ab54f7eeec40fcd340b79f783a9a


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fivui.net%2Fbinh%2F14.jpg&hash=303c47ba32f63c46b2942781699473db


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fivui.net%2Fbinh%2F15.jpg&hash=037533cab8405c20e1e7e4acc0eb50f9


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fivui.net%2Fbinh%2F16.jpg&hash=16eeffcc8b32c9d82a2968e6c4c91520


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fivui.net%2Fbinh%2F17.jpg&hash=5a6e6f71f39403f62f559b6ef1a311cb


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fivui.net%2Fbinh%2F18.jpg&hash=2f6a15d0f352c3f6ac3f4da02631a92c


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fivui.net%2Fbinh%2F19.jpg&hash=cf1596cd7d48716c537c769c3dd7debb


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fivui.net%2Fbinh%2F20.jpg&hash=0c11b0375f600a35ac86d11ba7769d84


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fivui.net%2Fbinh%2F21.jpg&hash=6f15af3be0ea6367ca1cfc617a2e1528


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fivui.net%2Fbinh%2F22.jpg&hash=68f5855289f5ee297e8d4fb5036d6189


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fivui.net%2Fbinh%2F23.jpg&hash=78d07c1bca9d5f307acc25e1f3a1b526


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fivui.net%2Fbinh%2F24.jpg&hash=ccaf9f6a6ebebfd1d4d23bea1a2f90e3proxy.php?image=http%3A%2F%2Fivui.net%2Fbinh%2F25.jpg&hash=a7fc9775da9d43304481237a6e99f85f


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fivui.net%2Fbinh%2F26.jpg&hash=39db82cee5ad63f5b04d6638ca71d8e8


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fivui.net%2Fbinh%2F27.jpg&hash=a656364f19c194d10e6f7af2a634057f


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fivui.net%2Fbinh%2F28.jpg&hash=2e247cba79a6b0ba7a111e7dce1087af


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fivui.net%2Fbinh%2F30.jpg&hash=30f08ae04fc5bb8dde98480ef0ac7ea2


Mọi nhu cầu xin liên hệ Anh Sình , số điện thoại: 091.545.0791
[/FONT]
 

hungbv

hungbv

Thành viên mới
#3
anh có thể cho cái giá cụ thể dc ko? của từng laọi lồng và các thứ liên quan nhé
 
X

xxxbopy

Lữ khách
#4
Bạn cho giá từng loại Lồng bạn nhé, mình cũng đang cần kiếm 1 đôi lồng Gáy đây
 

Đối tácTop