BÁN LỘC VỪNG BONSAI CỔ THỤ TRÊN 100 TUỔI...

ngotrgiang

Lữ khách
#1
<p class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">&nbsp; </span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">Đầu năm rước lộc v&agrave;o nh&agrave;. Lộc </span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">Vừng </span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">Bonsai </span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">tr&ecirc;n 100 tuổi d&aacute;ng </span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">đẹp cần b&aacute;n. Th&acirc;n c&acirc;y 120m, cao 2m. Mời c&aacute;c B&aacute;c&hellip; Gi&aacute; Lộc Vừng về nh&agrave; </span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">75 triệu. LH ; 0906,66,11,28. 0906661128. T. Giang. ( Lộc tại TP. HCM )</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%"></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGÔ TRƯỜNG GIANG
- Địa chỉ: Q7, TP.HCM
- Điện thoại: 0906,66,11,28 - Fax: 0906661128
- email: ngotrgiang@gmail.com