bán lợn rừng giá rẻ tại hà nội, thái nguyên, bắc kạn

  • Thread starter nhanonghoinhap
  • Ngày gửi
N

nhanonghoinhap

Guest
#1
&nbsp;chuy&ecirc;n cung cấp thịt lợn rừng từ bắc kạn về th&aacute;i nguy&ecirc;n, h&agrave; nội cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n ăn đặc sản v&agrave; c&aacute;c gia định c&oacute; nhu cầu tiệc t&ugrave;ng. V&igrave; lợn được nu&ocirc;i thả r&ocirc;ng trong rừng n&ecirc;n đảm bảo l&agrave; thực phẩm sạch, thơm, ngon.....qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ: mr Đức ĐT 01639476071<div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /> Link: <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/105411-on-rung-sieu-re-tai-ha-noi-thai-nguyen-bac-kan#ixzz23oYb7PrR">http://agriviet.com/home/threads/105411-on-rung-sieu-re-tai-ha-noi-thai-nguyen-bac-kan#ixzz23oYb7PrR</a></div><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none">&nbsp;</div><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none">
</div><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none">&nbsp;lợn rừng thả r&ocirc;ng</div><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none">
</div><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none">lợn con <br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: đức
- Địa chỉ: thái nguyên, hà nội
- Điện thoại: 01639476071 - Fax: 01639476071
- email: ducbaka@gmail.com