Bán lồng bẫy cu gáy

#1
Bán Lụp bẫy chim cu gáy : 0932 333 155

Lụp thường: giá không kèm cóng và không lợp lá 600k/lụp

Lụp 1 cầu rồng: ( cầu đứng) giá không kèm cóng và không lợp lá 900k/lụp

Lụp 3 cầu rồng: ( Móc, cầu đứng, cầu tử) giá không kèm cóng và không lợp lá 1.400k/lụp

Gáo thường: giá không kèm cóng, Lá là 800k/cái

Gáo 1 cầu rồng: ( cầu đứng ) giá không kèm cóng, Lá là 1.000k/cái

Ngoài ra: Các bạn có yêu cầu đặt hàng theo tiêu chuẩn của bạn thi liên hệ và thời gian là: 05 Ngày có hàng

Liên hệ: 84/4F Phan Văn Hớn. Bà Điểm, Hóc Môn: 0932 333 155 gặp Mr. Tha

Thanks