Bán lụp bẫy cu gáy

#1
 1. Bán Lụp bẫy chim cu gáy : 0932 333 155

  Lụp thường: giá không kèm cóng và không lợp lá 600k/lụp

  Lụp 1 cầu rồng: ( cầu đứng) giá không kèm cóng và không lợp lá 900k/lụp

  Lụp 3 cầu rồng: ( Móc, cầu đứng, cầu tử) giá không kèm cóng và không lợp lá1.400k/lụp

  Gáo thường: giá không kèm cóng, Lá là 800k/cái

  Gáo 1 cầu rồng: ( cầu đứng ) giá không kèm cóng, Lá là 1.000k/cái

  Ngoài ra: Các bạn có yêu cầu đặt hàng theo tiêu chuẩn của bạn thi liên hệ và thời gian là: 05 Ngày có hàng

  Liên hệ: 84/4F Phan Văn Hớn. Bà Điểm, Hóc Môn: 0932 333 155 gặp Mr. Tha

  Thanks
 

#2
Bán Lụp bẫy chim cu gáy : 0932 333 155
Lụp cây: giá không kèm cóng và không lợp lá, cầu tử 30-32: 850k/lụp, có là: 950k
Lụp 3 cầu rồng: 2tr/cái – đặt làm khoảng 12 ngày.
Ngoài ra: Các bạn có yêu cầu đặt hàng theo tiêu chuẩn của bạn thi liên hệ và thời gian là: 05 Ngày có hàng
Liên hệ: 48/4F Phan Văn Hớn. Bà Điểm, Hóc Môn: 0932 333 155 gặp Mr. Tha
Thanks