bán máy ấp trứng LIN 100

ngovanhai

Lữ khách
#1
máy hiệu LIN100 mới mua 1 tháng 3tr5. cần bán lại 2tr
bà con nào cần xin gọi:0903716154 ( đầy đủ phụ kiện)
Địa chỉ liên hệ: 149 linh Trung , Thủ Đức


 

Last edited:

ngovanhai

Lữ khách
#3
máy hiệu LIN100 mới mua 1 tháng 3tr5. cần bán lại 2tr
bà con nào cần xin gọi:0903716154 ( đầy đủ phụ kiện)


 

ngovanhai

Lữ khách
#4
máy hiệu LIN100 mới mua 1 tháng 3tr5. cần bán lại 2tr
bà con nào cần xin gọi:0903716154 ( đầy đủ phụ kiện)--------

máy hiệu LIN100 mới mua 1 tháng 3tr5. cần bán lại 2tr
bà con nào cần xin gọi:0903716154 ( đầy đủ phụ kiện)

Địa chỉ liên hệ: 149 linh Trung , Thủ Đức
 
Last edited:

ngovanhai

Lữ khách
#5
máy hiệu LIN100 mới mua 1 tháng 3tr5. cần bán lại 2tr
bà con nào cần xin gọi:0903716154 ( đầy đủ phụ kiện)

Địa chỉ liên hệ: 149 linh Trung , Thủ Đức


 

ngovanhai

Lữ khách
#6
máy hiệu LIN100 mới mua 1 tháng 3tr5. cần bán lại 2tr
bà con nào cần xin gọi:0903716154 ( đầy đủ phụ kiện)

Địa chỉ liên hệ: 149 linh Trung , Thủ Đức

1,5tr bán luôn.
 
#7
thủ đức xa quá tính gần gần cần thơ mình xem được mua lại cho bạn