Bán mực lá, ống, nang tươi và đông lạnh

#1
Chúng tôi chuyên cung cấp các loại mực lá, ống, nang . Hàng tươi và đông lạnh

Hàng tươi:Mực lá. 500g-up, giá 235k, 300-500g, giá 215 k. 100-300g, giá 195k

Mực ống: 1-3 con/kg (20cm-lên), giá 205 k. 7-8con/kg (13-19cm), giá 165k, 8-10 con /kg (10-13cm). giá 145 kMực nan: Làm sạch 300g-lên, giá 175. làm sạch 300 xuống, giá 160. nguyên con 500g trở lên, giá 145k. nan nút làm sạch 30-40 con/kg. Giá 100k


Bạch tuộc 2 da làm sạch ( 4-5 con)

Giá: 105k/kg.

Hàng đông lạnh:

Mực ống đại

Giá: 200,000 VNĐ/Kg

Size từ 300g/con trở lên.

Mực ống 20-25

Giá: 185,000 VNĐ/Kg

Mực có chiều dài khoảng 20-25cm/con.
Mực ống 15-20 ( loại B )
Giá: 160,000 VNĐ/Kg
Mực có chiều dài khoảng 15-20cm/con.
Mực lá 1000-1500


Giá: 230,000 VNĐ/Kg
Mực có trọng dài khoảng 1-1,5kg/con.
Mực lá 15up
Giá: 230,000 VNĐ/Kg
Mực có trọng lượng từ 1,5kg/con trở lên.
Mực lá 2-3
Giá: 180,000 VNĐ/Kg
Mực có trọng lượng khoảng 200-300g/con.

Càng cúm

Giá: 120,000 VNĐ/Kg.
Càng ghẹ


Giá: 155,000 VNĐ/Kg.
Thịt ghẹ đùi


Giá: 170,000 VNĐ/Kg.
Thịt ghẹ vụn
Giá: 115,000 VNĐ/Kg
Mực lá 1 nắng loại 1 ( 7-8 con )
Giá: 500,000 VNĐ/Kg
Mực lá 1 nắng loại 2 ( 3-4 con )
Giá: 240,000 VNĐ/Kg

LIÊN HỆ:

Đỗ Ngọc Bảo
Hẽm 14, liên thành, vĩnh phương, nha trang

ĐT: 0982441241_0915737913.