Bán Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

  • Thread starter Mss SÆ°Æ¡ng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

Mss SÆ°Æ¡ng

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mss Sương
- Địa chỉ: TP.HCM
- Tel, Fax: 0914444636 ::: FaX
- email: suongvo009@gmail.com
================================

<p>C&Ocirc;NG TY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP C&Aacute;C LOẠI NGUY&Ecirc;N LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA S&Uacute;C, GIA CẦM, THỦY HẢI SẢN NHƯ: B&Atilde; ĐẬU N&Agrave;NH, C&Aacute;M GẠO TR&Iacute;CH LY, BỘT XƯƠNG THỊT, BỘT C&Aacute;,..H&Agrave;NG NỘI V&Agrave; NGOẠI NHẬP, T&Ugrave;Y THEO NHU CẦU SỬ DỤNG CỦA KH&Aacute;CH H&Agrave;NG.</p><p>ĐỊA ĐIỂM: TP.HCM <br /></p><p>QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG C&Oacute; NHU CẦU VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ: MSS SƯƠNG 0914444636.</p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top