Bán nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

  • Thread starter Cong ty TNHH Hoang Kim NGan
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Cong ty TNHH Hoang Kim NGan

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cong ty TNHH Hoang Kim NGan
- Địa chỉ: Số 27 Ngõ 2, Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc NInh
- Tel, Fax: 0975554460 ::: FaX : 02413760167
- email: hongvanait9@gmail.com
================================

<p>Xin ch&agrave;o qu&yacute; c&ocirc;ng ty: Hiện nay c&ocirc;ng ty t&ocirc;i đang b&aacute;n một số mặt h&agrave;ng nguy&ecirc;n liệu thức ăn chăn nu&ocirc;i:</p><p>1. C&aacute;c loại kh&aacute;ng hữu cơ: Fe, Cu, Cr, Mg......</p><p>2. Bột huyeets: Brazil 86% protein</p><p>3. Bột c&aacute;: 52,55,60% protein</p><p>4. Mỡ c&aacute; AV&lt;3,5</p><p>&nbsp;Rất mong được c&ocirc;ng t&aacute;c với qu&yacute; c&ocirc;ng ty.</p><p>Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn! <br /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top