bán nhím

ngovanhai

Lữ khách
#1
Bán nhím thịt, nhím đẻ giá 120.000đ/kg. Mỏ cày ,bến tre . xin liên hệ: 01633306484
 

Last edited:

ngovanhai

Lữ khách
#7
Bán nhím thịt, nhím đẻ giá 150.000đ/kg. Mỏ cày ,bến tre . xin liên hệ: 0903716154


 

ngovanhai

Lữ khách
#9
Bán nhím thịt, nhím đẻ giá 150.000đ/kg. Mỏ cày ,bến tre .
Giá xin liên hệ: 0903716154
hoặc để lại số điện thoại. cảm ơn

 
#11
25 con ai mua hết để giá 120.000đ/kg. Mỏ cày ,bến tre .
Giá xin liên hệ: 0903716154
hoặc để lại số điện thoại. cảm ơn
 
#12
25 con ai mua hết để giá 120.000đ/kg. Mỏ cày ,bến tre .
Giá xin liên hệ: 0903716154
hoặc để lại số điện thoại. cảm ơn
 

ngovanhai

Lữ khách
#14
25 con ai mua hết để giá 120.000đ/kg. Mỏ cày ,bến tre .
Giá xin liên hệ: 0903716154
hoặc để lại số điện thoại. cảm ơn
 

ngovanhai

Lữ khách
#15
25 con ai mua hết để giá 120.000đ/kg. Mỏ cày ,bến tre .
Giá xin liên hệ: 0903716154
hoặc để lại số điện thoại. cảm ơn
 

ngovanhai

Lữ khách
#17
25 con ai mua hết để giá 120.000đ/kg. Mỏ cày ,bến tre .
Giá xin liên hệ: 0903716154
hoặc để lại số điện thoại. cảm ơn
 

ngovanhai

Lữ khách
#19
25 con ai mua hết để giá 120.000đ/kg. Mỏ cày ,bến tre .
Giá xin liên hệ: 0903716154
hoặc để lại số điện thoại. cảm ơn