bán phụ gia chế biến thức ăn chăn nuôi MCP và DCP

  • Thread starter phan thi duy my
  • Ngày gửi
P

phan thi duy my

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phan Thị Duy Mỹ
- Địa chỉ: công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Khải Minh
- Tel, Fax: 08 39819320::: FaX 08 62635881
- email: khaiminh.machine@gmail.com
================================

<p>c&ocirc;ng ty TNHH Thiết Bị C&ocirc;ng Nghiệp Khải Minh chu&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại phụ gia chế biến thức ăn chăn nu&ocirc;i như d&ugrave;ng chế biến biến thức ăn cho G&agrave;, C&aacute;, Heo...</p><p>sản phẩm ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện c&oacute; l&agrave; DCP, MCP loại A v&agrave; MCP loại B.</p><p>gi&aacute; cả hợp l&yacute;, lu&ocirc;n đảm bảo về uy t&iacute;n v&agrave; chất lượng. <br /></p>
 

Đối tácTop