Bán Ban ran ho heo giong ca mau

#1
Mình vùa ấp nỡ được 5 ổ rắn hổ hèo 62 con mình dịnh bán 2 bầy 2ổ 11c 1ổ 14 2ổ 13 nay ran an tốt 2 bầy còn 3 bay nở được 2 hôm
Ai ở rần ca mau định nuôi liên hệ cho mình DT 07803864616 gập SỞ
hoac dd 0939443935 rắn mình mới thùng đẻ riêng tưng bầy 2 bầy khi lớn ép trung nhau là tốt . không sợ trùng huyết
nếu rân cà mau đến chổ tôi xem thử tôi ở khu nha máy điện đạm chợ vàm cái tàu
 

#2
Mình cần bán khoản 100 con rắn ráo trâu goi răn hổ hèo . anh em ở cà mau có nhu cầu liên hệ vơi mình nhé . răn mới nở tốt . và mình cũng có nuôi rắn ri voi . va răn ri cá, mình ngừa , va trị bênh được răn ri voi nỏi mụt trên đầu trước là anh em mua giúp mình con gióng hai là mình có thể tơi
lui kham khảo kỷ thuật nhé xinh cảm ơn trước
ĐT 0780.3864616 ; 0939443935 găp SỞ
 
Last edited:
#3
Mình cần bán khoản 100 con rắn ráo trâu goi răn hổ hèo . anh em ở cà mau có nhu cầu liên hệ vơi mình nhé . răn mới nở tốt . và mình cũng có nuôi rắn ri voi . va răn ri cá, mình ngừa , va trị bênh được răn ri voi nỏi mụt trên đầu trước là anh em mua giúp mình con gióng hai là mình có thể tơi
lui kham khảo kỷ thuật nhé xinh cảm ơn trước
ĐT 0780.3864616 ; 0939443935 găp SỞ
 
Last edited:
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx