BÁN RƯỢU TẰM NGUYÊN, RƯỢU DÂU.

  • Thread starter hoangphong1603hn
  • Ngày gửi
H

hoangphong1603hn

Guest
#1
<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tằm ch&iacute;n l&agrave; những m&oacute;n ăn rất gi&agrave;u dinh dưỡng, được d&acirc;n gian d&ugrave;ng l&agrave;m thuốc bổ, d&ugrave;ng cho trẻ suy dinh dưỡng, người suy nhược, phụ nữ sau đẻ &iacute;t sữa, đ&agrave;n &ocirc;ng di mộng tinh. <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;" /></span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con tằm c&ograve;n l&agrave; một vị thuốc nam tốt, thường được d&ugrave;ng nhất l&agrave; tằm ch&iacute;n. Theo Đ&ocirc;ng y, tằm ch&iacute;n vị mặn, b&ugrave;i b&eacute;o, thơm, t&iacute;nh ấm, c&oacute; chất bổ như s&acirc;m nhung, được d&ugrave;ng l&agrave;m thuốc bồi dưỡng thần kinh, ăn ngủ k&eacute;m, di mộng tinh, hư lao, trẻ em chậm lớn, phụ nữ sau khi đẻ &iacute;t sữa nu&ocirc;i con, cơ thể suy nhược.</span></span></p><p>&nbsp; &nbsp; <font size="2">Ai c&oacute; nhu cầu mua tằm ch&iacute;n hoặc rượu tằm th&igrave; li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ: Ho&agrave;ng Văn Phong - Trạm nghi&ecirc;n cứu d&acirc;u tằm tơ Việt H&ugrave;ng - Email: Hoangphong1603hn@gmail.com -DĐ</font>: <font size="2">0988326369. Cảm ơn!</font><br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Văn Phong
- Địa chỉ: Trạm nghiên cứu dâu tằm tơ Việt Hùng - Vũ Thư - Thái Bình
- Điện thoại: 0988326369 - Fax:
- email: hoangphong1603hn@gmail.com
 

Top