Bán sỏi, đá trang trí sân vườn ( trắng, đen, vàng)

  • Thread starter fgt2002
  • Ngày gửi
F

fgt2002

Guest
#1
<p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px" class="p_first"><span style="font-size: large"><span style="color: #003366"><span style="background-color: #ffffff"><span style="color: #0000ff"><span style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="font-size: x-large"><span style="margin: 0px; padding: 0px">Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin</span><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px">gửi tới qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm sỏi v&agrave; đ&aacute; cuội, đ&aacute; cảnh. Sản phẩm được d&ugrave;ng trang tr&iacute; s&acirc;n vườn, trang tr&iacute; tiểu cảnh, trang tr&iacute; hồ c&aacute;, chậu cảnh, showroom, nội thất, tường, tủ k&iacute;nh.....</span></span></span><br /><span style="color: #008000"><span style="font-size: x-large"><span style="margin: 0px; padding: 0px">Đ&aacute;nh gi&aacute;:&nbsp;</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px">- Sản phẩm sỏi được đ&oacute;ng g&oacute;i tiện lợi.</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px">- Sỏi tự nhi&ecirc;n&nbsp;được xử l&yacute;&nbsp;đ&aacute;nh b&oacute;ng&nbsp;đẹp.</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px">- Sản phẩm đa dạng với nhiều k&iacute;ch cỡ v&agrave; m&agrave;u sắc.( gồm c&aacute;c loại trắng, đen, v&agrave;ng; k&iacute;ch thước từ 0.5-5cm)</span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px"><span style="font-size: large"><span style="color: #003366"><span style="background-color: #ffffff"><span style="color: #0000ff"><span style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="color: #008000"><span style="font-size: x-large">- Sản phẩm đ&aacute; tự nhi&ecirc;n đa dạng</span></span></span></span></span></span></span></p> <div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial,tahoma,verdana; font-size: 12px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="font-size: large"><span style="color: #003366"><span style="background-color: #ffffff"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: x-large">LH: 0989.300.288 A Sơn</span></span></span></span></span></strong></span></span></span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="font-size: x-large"><br /></span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px"><span style="color: #008000"><span style="font-size: x-large">(Giao h&agrave;ng nhanh ch&oacute;ng tại H&agrave; Nội v&agrave; c&aacute;c khu vực l&acirc;n cận)</span></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px"><br /><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px"><span style="color: #008000"><span style="font-size: x-large"><img width="210" border="0" height="140" src="http://www.caycanhphuongnam.com/Upload/emarket/products/default/thumb/phan-bon-3-small-895887128.jpg" /></span></span></div>&nbsp;</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: A Sơn
- Địa chỉ: Hà Nội - Việt Nam
- Điện thoại: 0989300288 - Fax:
- email: