Bán TCCA 90 %, Chlor 70%......

baconlaso1

Cung cấp TCCA (clor 90) và Clorin Ấn độ, Oxy viên
#1
<p><font size="2">C&Ocirc;NG TY TNHH H&Oacute;A CHẤT LỘC PH&Aacute;T HIỆN ĐANG NHẬP KHẨU V&Agrave; PH&Acirc;N PHỐI C&Aacute;C LOẠI H&Oacute;A CHẤT CHO NG&Agrave;NH THỦY SẢN V&Agrave; H&Oacute;A CHẤT CƠ BẢN.</font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ĐẶC BIỆT L&Agrave;:</font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. CHẤT TCCA 90% (TRICHLOROISOCYANURIC ACID 90) - DẠNG HẠT, BỘT; Đ&Oacute;NG TH&Ugrave;NG 50KG, 25 KG.</font></p><p><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2. C&Aacute;C LOẠI CHLOR 65,70% (TRUNG QUỐC - NHẬT- ẤN ĐỘ) - CALCIUM HYPOCHLORITE DẠNG HẠT S&Ugrave;NG M&Agrave;U TRẮNG X&Aacute;M, M&Agrave;U TRẮNG. Đ&Oacute;NG G&Oacute;I: 40,45,50KG/ TH&Ugrave;NG. <br /></font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =&gt; C&Ocirc;NG DỤNG D&Ugrave;NG DIỆT KHUẨN, XỨ L&Yacute; NƯỚC CẢI TẠO AO TRONG THỦY SẢN - HỒ BƠI, VỆ SINH CHUỒNG TRẠI NƠI BỊ &Ocirc; NHIỄM....</font></p><p><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3. NGO&Agrave;I RA C&Ocirc;NG TY C&Ograve;N CUNG CẤP RẤT NHIỀU SẢN PHẨM KH&Aacute;C NHƯ :</font></p><p><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; CAUSTIC SODA FLAK- NaOH 99% VẨY</font></p><p><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; NaNO3- 99%, BaCO3 99% - TRUNG QUỐC, BAO 25KG</font></p><p><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; SAPONIN, BKC, EDTA NA4......</font></p><p><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; H2O2 50%, H&Agrave;N QUỐC - TH&Aacute;I, CAN 30, 35 KG</font></p><p><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; ........................</font></p><p><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; VỚI PHƯƠNG CH&Acirc;M : &quot;LU&Ocirc;N LẮNG NGHE V&Agrave; PHỤC VỤ&quot; HY VỌNG SẼ LU&Ocirc;N L&Agrave;M H&Agrave;I L&Ograve;NG QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG.</font></p><p><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; TR&Acirc;N TRỌNG CẢM ƠN</font></p><p><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <strong>P.KINH DOANH - NGỌC LI&Ecirc;N (Ms) - 0932 517 803 </strong></font><br /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY LỘC PHÁT - NGỌC LIÊN
- Địa chỉ: Quận 8- HCM
- Điện thoại: 0932517803 - Fax: 0839820836
- email: lienlocphat@yahoo.com
 

Top