Bán thân tre Điền Trúc

raobanvn

Lữ khách
#1
Hiện tại khai thác vườn tre 0,5 héc cần bán thân tre điền Trúc lâu năm tại Hàm Tân Bình Thuận
liên hệ : 01212123055
 

Địa chỉ
Tân Xuân, Hàm Tân, Bình Thuận
Số điện thoại
01212123055
Top