Bán thỏ giống, bán thỏ thịt tại Đà Nẵng, Quảng Nam

#1
<br /> <div align="center" style="line-height: normal; text-align: center" class="MsoNormal"> <strong><span style="color: #990000; font-size: 18pt">Trại Giống thỏ Newzealand Chiến Huy</span></strong><span style="font-size: 18pt"><br /> </span><strong><span style="color: #cc00cc; font-size: 18pt">Cung cấp Thỏ Thịt, Thỏ giống tại khu vực Đ&agrave; Nẵng, Quảng Nam</span></strong> <span style="font-size: 18pt"><br /> </span><strong><span style="color: red; font-size: 18pt">Hotline: 0935.162.806 &ndash; 0963.772.827 (gặp Hiếu)</span></strong><span style="font-size: 18pt"><br /> </span><strong><span style="color: darkgreen; font-size: 18pt">Webisite: </span></strong><span style="font-size: 18pt"><a target="_blank" href="http://traithochienhuy.com/"><strong><span style="color: blue">http://traithochienhuy.com/</span></strong></a><br /> <span style="color: mediumblue">Mail: </span><a href="mailto:traithochienhuy@gmail.com"><span style="color: blue">traithochienhuy@gmail.com</span></a><br /> </span><em><span style="color: mediumblue; font-size: 18pt">(Trại ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận bao t</span></em> <span style="font-size: 18pt"><a target="_blank" href="http://www.inbangron.net/"><em><span style="color: mediumblue">i</span></em></a></span><em><span style="color: mediumblue; font-size: 18pt">&ecirc;u thỏ tại miền Trung v&agrave; T&acirc;y Nguy&ecirc;n</span></em><span style="font-size: 18pt"><a target="_blank" href="http://www.inbangron.net/"><em><span style="color: mediumblue">,</span></em></a></span><em><span style="color: mediumblue; font-size: 18pt"> nhận giao thỏ thịt tận nơi cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n ăn, văn ph&ograve;ng)</span></em><span /></div> <div style="line-height: normal" class="MsoNormal"> <span style="color: mediumblue; font-size: 18pt">Trại Thỏ Chiến Huy k&iacute;nh ch&agrave;o b&agrave; con!</span><span /></div> <div style="line-height: normal" class="MsoNormal"> <span style="color: mediumblue">Thịt thỏ l&agrave; một trong những m&oacute;n đặc sản được ưa chuộng, đ&acirc;y l&agrave; 1 trong những m&oacute;n ăn kh&aacute; phổ biến trong c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n ăn cao cấp.<br /> Trại giống thỏ Chiến Huy l&agrave; trại thỏ quy m&ocirc; c&ocirc;ng nghiệp duy nhất tại miền Trung v&agrave; T&acirc;y Nguy&ecirc;n với sự gi&uacute;p đỡ về giống v&agrave; hỗ trợ kỹ thuật từ Trung t&acirc;m Nghi&ecirc;n cứu D&ecirc; v&agrave; Thỏ Sơn T&acirc;y - Viện chăn nu&ocirc;i. Với chiều s&acirc;u hoạt động l&acirc;u năm lĩnh vực nh&acirc;n giống v&agrave; cung ứng thỏ thịt, thỏ giống khu vực miền Trung v&agrave; T&acirc;y Nguy&ecirc;n, hơn ai hết Trại Thỏ Chiến Huy hiểu được nhu cầu thiết thực của b&agrave; con về c&aacute;c sản phẩm từ thỏ.<br /> Nhằm mục ti&ecirc;u mang thịt thỏ v&agrave;o bữa ăn h&agrave;ng ng&agrave;y của b&agrave; con Trại thỏ Chiến Huy đ&atilde; trực tiếp mở rộng nh&acirc;n giống, ph&aacute;t triển số lượng lớn theo đ&uacute;ng ti&ecirc;u chuẩn của Viện chăn nu&ocirc;i để cung cấp với chất lượng thỏ tốt nhất, gi&aacute; th&agrave;nh thấp nhất, đ&aacute;p ứng tốt nhất nhu cầu của b&agrave; con!<br /> <em>Ch&uacute;ng t&ocirc;i hỗ trợ Kĩ Thuật, dụng cụ chăn nu&ocirc;i, vacxin, giống c&acirc;y thức ăn phục vụ cho cơ sở, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu mua thỏ giống</em> <br /> Một số chỉ ti&ecirc;u kỹ thuật của giống thỏ:<br /> - Khối lượng trưởng th&agrave;nh: 5.5- 6 Kg<br /> - Số lứa đẻ/c&aacute;i/năm trung b&igrave;nh: 5.5 - 6 lứa<br /> - Số con/lứa: trung b&igrave;nh 6-8 con<br /> - Khối lượng b&aacute;n thịt sau ba th&aacute;ng l&agrave;: 2.5 - 3Kg<br /> Gi&aacute; thỏ giống tại b&aacute;n tại Trại :<br /> - Khối lượng từ 1,5 &ndash; 2 kg : 120.000 đồng/kg<br /> - Khối lường từ 2,5 &ndash; 3,5 kg : 150.000 đồng/kg<br /> - Thỏ b&aacute;n thịt: 95.000 đồng/kg (miễn ph&iacute; vận chuyển)<br /> Gi&aacute; một số giống cỏ phục vụ chăn nu&ocirc;i thỏ: <br /> - Hạt cỏ ghine : 200.000 đồng/kg<br /> - Gom cỏ sả : 5.000 đồng/gom<br /> Xin giới thiệu 1 v&agrave;i h&igrave;nh ảnh Trại Thỏ Chiến Huy:</span><span /></div> <div align="center" style="line-height: normal; text-align: center" class="MsoNormal"> <span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br /> </span><span style="color: mediumblue; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 18pt">H&igrave;nh ảnh thỏ</span><span /></div> <div style="clear: both; text-align: center" class="separator"> <a style="margin-left: 1em; margin-right: 1em" href="http://4.bp.blogspot.com/-7vctHCF3jJQ/UMVnyGY7FGI/AAAAAAAAAAY/n_a-TEJW5kM/s1600/1349688637561815_574_574.jpg"><img width="320" border="0" height="240" src="http://4.bp.blogspot.com/-7vctHCF3jJQ/UMVnyGY7FGI/AAAAAAAAAAY/n_a-TEJW5kM/s320/1349688637561815_574_574.jpg" /></a></div> <br /> <div style="clear: both; text-align: center" class="separator"> <a style="margin-left: 1em; margin-right: 1em" href="http://3.bp.blogspot.com/-SCTCqU5Hsok/UMVnz2F1ZiI/AAAAAAAAAAg/2xjKg_FE5R4/s1600/1349688643981300_574_574.jpg"><img width="320" border="0" height="240" src="http://3.bp.blogspot.com/-SCTCqU5Hsok/UMVnz2F1ZiI/AAAAAAAAAAg/2xjKg_FE5R4/s320/1349688643981300_574_574.jpg" /></a></div> <br /> <div style="clear: both; text-align: center" class="separator"> <a style="margin-left: 1em; margin-right: 1em" href="http://3.bp.blogspot.com/-yAIj1J4OMu0/UMVn0qmWzxI/AAAAAAAAAAk/snHoQZWJzJs/s1600/1349688720402112_574_574.jpg"><img width="320" border="0" height="240" src="http://3.bp.blogspot.com/-yAIj1J4OMu0/UMVn0qmWzxI/AAAAAAAAAAk/snHoQZWJzJs/s320/1349688720402112_574_574.jpg" /></a></div> <br /> <div style="clear: both; text-align: center" class="separator"> <a style="margin-left: 1em; margin-right: 1em" href="http://2.bp.blogspot.com/-wdshheiFtgg/UMVn1YGerfI/AAAAAAAAAAw/jzdl3AqzdhE/s1600/20197_301700489940138_1703086166_n.jpg"><img width="320" border="0" height="239" src="http://2.bp.blogspot.com/-wdshheiFtgg/UMVn1YGerfI/AAAAAAAAAAw/jzdl3AqzdhE/s320/20197_301700489940138_1703086166_n.jpg" /></a></div> <br /> <div style="clear: both; text-align: center" class="separator"> <a style="margin-left: 1em; margin-right: 1em" href="http://4.bp.blogspot.com/-dIhuDGs20N4/UMVn2ugJSnI/AAAAAAAAAA0/Tqb42mZnX0k/s1600/305927_301700439940143_77593352_n.jpg"><img width="320" border="0" height="239" src="http://4.bp.blogspot.com/-dIhuDGs20N4/UMVn2ugJSnI/AAAAAAAAAA0/Tqb42mZnX0k/s320/305927_301700439940143_77593352_n.jpg" /></a></div> <br /> <div style="clear: both; text-align: center" class="separator"> <a style="margin-left: 1em; margin-right: 1em" href="http://4.bp.blogspot.com/-5oCYOQguY14/UMVn3R5_eyI/AAAAAAAAAA8/1L5AGK1s1Xg/s1600/319646_301700396606814_1851373924_n.jpg"><img width="320" border="0" height="239" src="http://4.bp.blogspot.com/-5oCYOQguY14/UMVn3R5_eyI/AAAAAAAAAA8/1L5AGK1s1Xg/s320/319646_301700396606814_1851373924_n.jpg" /></a></div> <br /> <div style="clear: both; text-align: center" class="separator"> <a style="margin-left: 1em; margin-right: 1em" href="http://3.bp.blogspot.com/-mN6HJAQyBWA/UMVn4dhOklI/AAAAAAAAABE/4rCde09At5Q/s1600/47317_301700399940147_1630525647_n.jpg"><img width="320" border="0" height="240" src="http://3.bp.blogspot.com/-mN6HJAQyBWA/UMVn4dhOklI/AAAAAAAAABE/4rCde09At5Q/s320/47317_301700399940147_1630525647_n.jpg" /></a></div> <br /> <div style="clear: both; text-align: center" class="separator"> <a style="margin-left: 1em; margin-right: 1em" href="http://3.bp.blogspot.com/-xTHdO9ibv2o/UMVn5Y236fI/AAAAAAAAABI/ya3kcXHB6bA/s1600/603939_301700393273481_818568351_n.jpg"><img width="320" border="0" height="238" src="http://3.bp.blogspot.com/-xTHdO9ibv2o/UMVn5Y236fI/AAAAAAAAABI/ya3kcXHB6bA/s320/603939_301700393273481_818568351_n.jpg" /></a></div> <div align="center"> <table width="23" cellpadding="0" border="0" class="MsoNormalTable"> <tbody> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 19px"><br /></td></tr> </tbody></table> </div> <div align="center" style="line-height: normal; text-align: center" class="MsoNormal"> <span style="color: mediumblue; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 18pt">Chuồng thỏ</span><span /></div> <div align="center"> <table width="23" cellpadding="0" border="0" class="MsoNormalTable"> <tbody> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 19px"><div style="line-height: normal" class="MsoNormal"> <span /></div> <br /></td> </tr> </tbody></table> </div> <div align="center" style="line-height: normal; margin-bottom: 12pt; text-align: center" class="MsoNormal"> <span style="color: mediumblue; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 18pt" /><span /></div> <div style="clear: both; text-align: center" class="separator"> <a style="margin-left: 1em; margin-right: 1em" href="http://1.bp.blogspot.com/-l3r1pMhxTzI/UMVoVWoJyiI/AAAAAAAAABY/U7TUI9sjkVY/s1600/1349688651123956_574_574.jpg"><img width="320" border="0" height="240" src="http://1.bp.blogspot.com/-l3r1pMhxTzI/UMVoVWoJyiI/AAAAAAAAABY/U7TUI9sjkVY/s320/1349688651123956_574_574.jpg" /></a></div> <br /> <div style="clear: both; text-align: center" class="separator"> <a style="margin-left: 1em; margin-right: 1em" href="http://1.bp.blogspot.com/-2KcFzO5PwRc/UMVoWIzvnhI/AAAAAAAAABc/sJLs7BgvMmk/s1600/1349688665836107_574_574.jpg"><img width="320" border="0" height="240" src="http://1.bp.blogspot.com/-2KcFzO5PwRc/UMVoWIzvnhI/AAAAAAAAABc/sJLs7BgvMmk/s320/1349688665836107_574_574.jpg" /></a></div> <br /> <div style="clear: both; text-align: center" class="separator"> <a style="margin-left: 1em; margin-right: 1em" href="http://4.bp.blogspot.com/--eyiij5svhQ/UMVoXIOr2aI/AAAAAAAAABk/xGpD7r8m6aY/s1600/1349688753668661_574_574.jpg"><img width="320" border="0" height="240" src="http://4.bp.blogspot.com/--eyiij5svhQ/UMVoXIOr2aI/AAAAAAAAABk/xGpD7r8m6aY/s320/1349688753668661_574_574.jpg" /></a></div> <div align="center" style="line-height: normal; margin-bottom: 12pt; text-align: center" class="MsoNormal"> <span style="color: mediumblue; font-size: 18pt"><br /> Thức ăn cho thỏ</span><span /></div> <div style="clear: both; text-align: center" class="separator"> <a style="margin-left: 1em; margin-right: 1em" href="http://3.bp.blogspot.com/-WtgDzyBXpE4/UMVojqXDtqI/AAAAAAAAABw/qd55cZlftf4/s1600/1349688671821844_574_574.jpg"><img width="320" border="0" height="240" src="http://3.bp.blogspot.com/-WtgDzyBXpE4/UMVojqXDtqI/AAAAAAAAABw/qd55cZlftf4/s320/1349688671821844_574_574.jpg" /></a></div> <br /> <div style="clear: both; text-align: center" class="separator"> <a style="margin-left: 1em; margin-right: 1em" href="http://1.bp.blogspot.com/-DGgnqt015F8/UMVolVTsg9I/AAAAAAAAAB4/Y1Vo79ksSn8/s1600/1349688678409055_574_574.jpg"><img width="320" border="0" height="240" src="http://1.bp.blogspot.com/-DGgnqt015F8/UMVolVTsg9I/AAAAAAAAAB4/Y1Vo79ksSn8/s320/1349688678409055_574_574.jpg" /></a></div> <div align="center"> <table width="23" cellpadding="0" border="0" class="MsoNormalTable"> <tbody> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 19px"><div style="line-height: normal" class="MsoNormal"> <span /></div> <br /></td> </tr> </tbody></table> </div> <div align="center" style="line-height: normal; margin-bottom: 12pt; text-align: center" class="MsoNormal"> <span style="color: mediumblue; font-size: 18pt" /><span /></div> <div align="center"> <table width="720" cellpadding="0" border="0" class="MsoNormalTable"> <tbody> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 20px"><div style="line-height: normal" class="MsoNormal"> <span /></div> <br /></td> <td style="padding: 0.75pt"><br /></td></tr> </tbody></table> </div> <div align="center" style="line-height: normal; text-align: center" class="MsoNormal"> <strong><span style="font-size: 18pt">Trại Thỏ Chiến Huy</span></strong><br /> <span style="color: mediumblue; font-size: 18pt">Hotline: 0935 162 806 (Hiếu)</span><br /> <span style="color: mediumblue; font-size: 18pt">Website: </span><span style="font-size: 18pt"><a target="_blank" href="http://traithochienhuy.com/"><span style="color: mediumblue">traithochienhuy.com</span></a></span><br /> <span style="color: mediumblue; font-size: 18pt">Add: Giống thỏ Newzealand Chiến Huy, Tổ 2 &ndash; Th&ocirc;n Đ&ocirc;ng T&aacute;c &ndash; X&atilde; B&igrave;nh Nam &ndash; Huyện Thăng B&igrave;nh &ndash; Quảng Nam</span><br /> <em><span style="color: mediumblue; font-size: 18pt">(C&aacute;ch thị x&atilde; Tam Kỳ Quảng Nam 12 km)</span></em></div> <div align="center" style="line-height: normal; text-align: center" class="MsoNormal"> <br /></div> <span style="color: mediumblue; font-size: 18pt">Tags: </span><span style="font-size: 18pt"><a target="_blank" href="http://traithochienhuy.com/"><span style="color: mediumblue; text-decoration: none">b&aacute;n thỏ thịt</span></a><span style="color: mediumblue">, <a target="_blank" href="http://www.vietwebnhanh.com/xemchude/7973/ban-tho-thit-tai-da-nang-ban-tho-thit-giao-hang-tan-noi-tai-da-nang-quang-nam.html"><span style="color: blue; text-decoration: none">b&aacute;n thỏ giống</span></a>, </span><a target="_blank" href="http://traithochienhuy.com/"><span style="color: mediumblue; text-decoration: none">b&aacute;n thỏ thịt tại Đ&agrave; Nẵng</span></a><span style="color: mediumblue">, <a target="_blank" href="http://www.vietwebnhanh.com/xemchude/7973/ban-tho-thit-tai-da-nang-ban-tho-thit-giao-hang-tan-noi-tai-da-nang-quang-nam.html"><span style="color: blue; text-decoration: none">ban tho thit</span></a>, <a target="_blank" href="http://www.vietwebnhanh.com/xemchude/7973/ban-tho-thit-tai-da-nang-ban-tho-thit-giao-hang-tan-noi-tai-da-nang-quang-nam.html"><span style="color: blue; text-decoration: none">ban tho giong</span></a>, <a target="_blank" href="http://www.vietwebnhanh.com/xemchude/7973/ban-tho-thit-tai-da-nang-ban-tho-thit-giao-hang-tan-noi-tai-da-nang-quang-nam.html"><span style="color: blue; text-decoration: none">ban tho thit tai Da Nang</span></a>, <a target="_blank" href="http://www.vietwebnhanh.com/xemchude/7973/ban-tho-thit-tai-da-nang-ban-tho-thit-giao-hang-tan-noi-tai-da-nang-quang-nam.html"><span style="color: blue; text-decoration: none">ban tho giong tai Da Nang</span></a>, b&aacute;n thỏ giống tại Đ&agrave; Nẵng, ban tho tai da nang, b&aacute;n thỏ tại Đ&agrave; Nẵng, <a target="_blank" href="http://www.vietwebnhanh.com/xemchude/7973/ban-tho-thit-tai-da-nang-ban-tho-thit-giao-hang-tan-noi-tai-da-nang-quang-nam.html"><span style="color: blue; text-decoration: none">ban tho thit tai </span></a>Quang Nam, <a target="_blank" href="http://www.vietwebnhanh.com/xemchude/7973/ban-tho-thit-tai-da-nang-ban-tho-thit-giao-hang-tan-noi-tai-da-nang-quang-nam.html"><span style="color: blue; text-decoration: none">ban tho giong tai </span></a>Quang nam, b&aacute;n thỏ giống tại Quảng Nam, b&aacute;n thỏ thịt tại Quảng nam, ban tho tai quang nam, b&aacute;n thỏ tại quảng nam.</span></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vương Đình Hiếu
- Địa chỉ: 473 trưng nữ vương, tp. đà nẵng
- Điện thoại: 0935162806 - Fax: 0963772827
- email: hieuvuong1990@gmail.com
 

#3
Em mong rằng ngày càng có nhiều trại thỏ như trại anh Hieu và nuôi thỏ sẽ là một nghề mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân.

TRẠI THỎ HẢI DƯƠNG chuyên cung cấp thỏ giống - thỏ thịt.
Địa chỉ: Bình an - Tân việt - Bình giang - Hải dương.
Đt: 01643.990.355


 
Top