Bán Ban tho giong o cai lay - tien giang.

trungtg

Lữ khách
#1
TRAI THO THANH TRUNG


- D/c Tam Binh - Cai Lay - TIen Giang.
- DT 0987224599 .


- Trai tho cua minh chuyen cung cap cac dang tho giong nhu :
+ Tho con 1thang 100k/cap . Lua tuy thich.
+ Tho 1kg tro len 90k/kg .
+ Tho cai da sinh san 120k/kg.
- Ngoai ra con cung cap san luong tho thit ( tho khong dat tieu chuan lam giong ) on dinh hang thang .
 

Last edited:
Top