bán thỏ giống, trao đổi kinh nghiệm nuôi thỏ

  • Thread starter binhlpt
  • Ngày gửi
B

binhlpt

Guest
#1
<strong><span style="font-weight: normal; font-size: 14pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold">Hiện tại t&ocirc;i c&oacute; một trại nu&ocirc;i thỏ tại </span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: Verdana"><p>&nbsp;</p></span><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 14pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold">- Địa chỉ: Tam Kỳ, Quảng Nam</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: Verdana">.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold">- Gi&aacute; b&aacute;n: thỏ thịt 90.000 kg trong tỉnh, nếu ngo&agrave;i tỉnh th&igrave; người mua chịu chi ph&iacute; vận chuyển. </span><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: Verdana"><p>&nbsp;</p></span><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 14pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold">Thỏ n&aacute;i: con đực đem về phối được (th&agrave;nh thục 4 th&aacute;ng) g&iacute;a 500.000/ con, Con c&aacute;i 400.000 (đem về l&agrave; đẻ liền, nếu đặt trước sẽ phối giống tại trại)</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: Verdana"><p>&nbsp;</p></span><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 14pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold">- Khi mua thỏ giống anh (chị) sẽ được nhận 1 cuốn t&agrave;i liệu về kinh nghiệm nu&ocirc;i thỏ v&agrave; ph&ograve;ng bệnh&nbsp;thỏ. Tư vấn mọi lĩnh vực về thỏ như c&aacute;ch chăm s&oacute;c, phối giống, kh&aacute;m thai,,,,,</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: Verdana"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold">- C&aacute;c th&ocirc;ng tin về giống thỏ của trại t&ocirc;i l&agrave; :</span><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: Verdana"> <br /></span><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&oacute; nguồn gốc từ New Zealand, nu&ocirc;i phổ biến ch&acirc;u &Acirc;u, Mỹ.</span><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: Verdana"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: Arial">New Zealand</span><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: Arial"> trắng l&agrave; giống thỏ tầm trung, mắn đẻ (mỗi năm đẻ 6-7 lứa, mỗi lứa 6-8 con),</span><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: Verdana"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: Arial">sinh trưởng nhanh, th&agrave;nh thục sớm, nhiều thịt, ph&ugrave; hợp với phương thức chăn nu&ocirc;i c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; gia đ&igrave;nh.</span><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: Verdana"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: Arial">Thỏ c&oacute; ngoại h&igrave;nh l&ocirc;ng d&agrave;y, m&agrave;u trắng tuyền, mắt hồng, trọng lượng trưởng th&agrave;nh từ 5-5,5kg/con. </span><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: Verdana"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: Arial">Giống thỏ New Zealand trắng nhập v&agrave;o Việt Nam tỏ ra th&iacute;ch nghi với nhiều v&ugrave;ng sinh th&aacute;i kh&aacute;c nhau. </span><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: Verdana"><p>&nbsp;</p></span><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 14pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold">- Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ trại thỏ &ocirc;ng Ba B&igrave;nh, địa chỉ Phường H&ograve;a Thuận, Th&agrave;nh phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: Verdana"><p>&nbsp;</p></span><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 14pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold">- Số điện thoại li&ecirc;n hệ: 0905775432 gặp &ocirc;ng B&igrave;nh</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: Verdana"><p>&nbsp;</p></span><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 14pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold">* * * Cheer... Mong nhận điện thoại từ ph&iacute;a đồng nghiệp v&agrave; qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng gần xa!</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: Verdana"><p>&nbsp;</p></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Bình
- Địa chỉ: Phường Hòa Thuận, Tam Kỳ, Quảng Nam
- Điện thoại: 0905775432 - Fax:
- email: binhlpt@gmail.com
 

#2
Cho tôi hỏi nếu tôi không có điều kiện tới trại thì khi mua có đảm bảo không, phương thức vận chuyển và thanh toán như thế nào. Hiện tại tôi đang ở Khánh Hòa.

Cảm ơn!
 
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx