Bán Bán trầm hương

  • Thread starter hoangmedia
  • Ngày gửi
H

hoangmedia

Guest
#1
Cơ sở của chúng tôi:
1. Chuyên cung cấp cây giống dó bầu chất lượng cao số lượng lớn. Bán cây mầm, hạt dó bầu
2. Dịch vụ tạo trầm trên cây Dó bầu đường kính >=25cm. Hợp tác tạo trầm trên cây dó bầu trong vòng 24 tháng khai thác. Thu mua cây Dó bầu ĐK>=20cm. Bán dầu tạo trầm, chuyển giao công nghệ cấy trầm hương trên thân cây Dó bầu.
3. Mua bán trầm hương, kỳ nam.

Với chức năng nêu trên, cơ sở sẵn sàng liên doanh, liên kết các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước trong việc trồng cây dó bầu để khai thác, kinh doanh sản phẩm từ cây dó bầu một cách hiệu quả nhất.

Hiện tại cơ sở đang sản xuất số lượng lớn: Trầm cảnh, trầm sánh, trầm miếng (mảnh), nguyên liệu bột nhang,....Cần tìm đối tác tiêu thụ tiềm năng.

IMG_1291.jpg:TRẦM CẢNH
IMG_1304.jpg:TRẦM MIẾNG (MẢNH)
IMG_1305.jpg:TRẦM MIẾNG (MẢNH)
IMG_1306.jpg:TRẦM MIẾNG (MẢNH)
IMG_1307.jpg:TRẦM MIẾNG (MẢNH)
IMG_1321.jpg:TRẦM CẢNH
IMG_1333.jpg:TRẦM MIẾNG (MẢNH)
IMG_1334.jpg:TRẦM MIẾNG (MẢNH)
IMG_1340.jpg:TRẦM CẢNH
IMG_1347.jpg:TRẦM CẢNH
IMG_1348.jpg:TRẦM CẢNH
IMG_1349.jpg:TRẦM CẢNH
IMG_1357.jpg:NGUYÊN LIỆU LÀM NHANG
IMG_1358.jpg:NGUYÊN LIỆU LÀM NHANG
IMG_1361.jpg:NGUYÊN LIỆU LÀM NHANG
IMG_1362.jpg:NGUYÊN LIỆU LÀM NHANG
IMG_1363.jpg:NGUYÊN LIỆU LÀM NHANG
IMG_1367.jpg:NGUYÊN LIỆU LÀM NHANG