bán trứng gà sao, trứng gà tre!

tantaitbh

Thành viên mới
#3
giá : dưới 100 trứng : 8k/trứng
từ :101-500 trứng : 7k/trứng
từ :từ 500 dến 1000 : 6k/trứng
trên 1000 : 5k/trứng
thanks
 
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx