Ban trứng ngỗng ở hà nội

trangtraituyettham

Lữ khách
Bán ngỗng sư tử , trứng ngỗng sư tử, ai có nhu cầu liên hệ 01656463599. Trứng ngỗng và con ngỗng chỉ ăn thóc và ăn rau bèo....Trứng ngỗng giá 50000 VNĐ
Đảm bảo chất lượng. Minh bán hộ gia đinh , ai mua thì liên hệ để mẹ mình gửi quê lên ,
mua từ 2 quả free sip
25549058976_7483b5a724_o.jpg

24948538283_a56e4be173_o.jpg


25549058976_7483b5a724_o.jpg

25207643249_7ea2a7bcf2_o.png

24948538283_a56e4be173_o.jpg


25207643249_7ea2a7bcf2_o.png


25549058976_7483b5a724_o.jpg

25207643249_7ea2a7bcf2_o.png


25549058976_7483b5a724_o.jpg

25207643249_7ea2a7bcf2_o.png


25549058976_7483b5a724_o.jpg


25207643249_7ea2a7bcf2_o.png


25549058976_7483b5a724_o.jpg

.
 


Bán ngỗng sư tử , trứng ngỗng sư tử, ai có nhu cầu liên hệ 01656463599. Trứng ngỗng và con ngỗng chỉ ăn thóc và ăn rau bèo....Trứng ngỗng giá 50000 VNĐ
Đảm bảo chất lượng. Minh bán hộ gia đinh , ai mua thì liên hệ để mẹ mình gửi quê lên ,
mua từ 2 quả free sip
25549058976_7483b5a724_o.jpg

24948538283_a56e4be173_o.jpg


25549058976_7483b5a724_o.jpg

25207643249_7ea2a7bcf2_o.png

24948538283_a56e4be173_o.jpg


25207643249_7ea2a7bcf2_o.png


25549058976_7483b5a724_o.jpg

25207643249_7ea2a7bcf2_o.png


25549058976_7483b5a724_o.jpg

25207643249_7ea2a7bcf2_o.png


25549058976_7483b5a724_o.jpg


25207643249_7ea2a7bcf2_o.png


25549058976_7483b5a724_o.jpg

.
ngông thịt 150.000 /kg và 1 con ngồng tâm 5-8 kg nha bác, nuôi dc 3 năm , ngỗng nở 1 ngày tuôi 70.000/con
 


Back
Top