BÁN VẠN NIÊN TÙNG( TÙNG LA HÁN) GIỐNG

  • Thread starter NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA
- Địa chỉ: LẤP VÒ, ĐỒNG THÁP
- Tel, Fax: 0914246634::: FaX
- email: ngoisaohanhphuc_902006@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="4"><font color="#cc0000"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="5">B&Aacute;N C&Acirc;Y VẠN NI&Ecirc;N T&Ugrave;NG GIỐNG C&Acirc;Y </font></em></font></font><font size="4"><font color="#cc0000"><em><font size="5">CAO KHOẢNG 6-7 TẤC GI&Aacute; 25.000Đ/C&Acirc;Y.</font> </em></font></font></p><p><font size="4"><font color="#cc0000"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="5">C&Ugrave;NG VỚI UY T&Iacute;N, V&Agrave; CHẤT LƯỢNG TRONG VIỆC TRỒNG V&Agrave; CHĂM S&Oacute;C C&Acirc;Y VẠN NI&Ecirc;N T&Ugrave;NG, CH&Uacute;NG T&Ocirc;I LU&Ocirc;N ĐẢM BẢO CUNG CẤP C&Acirc;Y CHO KH&Aacute;CH H&Agrave;NG LOẠI C&Acirc;Y CHẤT LƯỢNG CAO, GIỐNG CHUẨN</font>. </em></font></font></p><p><font size="4"><font color="#cc0000"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">MỌI CHI TIẾC XIN LI&Ecirc;N HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI: 0914246634</font></em></font></font></p><p><font size="4"><font color="#cc0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">HOẶC EMAIL: </font><a href="mailto:ngoisaohanhphuc_902006@yahoo.com.vn"><font size="3">ngoisaohanhphuc_902006@yahoo.com.vn</font></a></font></font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Back
Top