BÁN VƯỜN BƯỞI ĐANG THU HOẠCH TÂN TRIỀU , BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI 1740m2

#1
Bán vườn bưởi biên hòa 2100m2 ( có bán 1/2 )

Cần bán vườn bưởi đẹp 2100m2, ( có thể bán 1/2 diện tích VÀ CÓ 246 m2 thổ cư ) , mặt tiền bờ sông 50m ( rạch nhỏ rộng hơn 10m của sông Đồng nai, ít tàu bè, ít sạt lở). nằm đầu khu du lịch sinh thái nhà vườn Đồng nai.Khu có nhiều Biệt thự vườn , nhà gỗ cổ ... Gần trường học, nhà thờ, cách chợ 500m, cách khu du lịch Bửu Long 5 km, cách TP. Biên Hòa 10km, đường giao thông tốt, an ninh. Mặt tiền đường 5m, đường đi ven bờ sông trong Cù Lao tân Triều. Vườn có 1 nhà kho , 1 chòi mát và 1 phòng ngủ đủ tiện nghi , có 60 gốc bưởi 3 năm tuổi . Vị trí đẹp, an ninh, yên tĩnh trong lành, thích hợp cho nghĩ dưỡng và kinh doanh từ thu hoạch bưởi Biên Hòa. Có Sổ đỏ, mua chính chủ thiện chí là người địa phương ( vui vẻ, nhiệt tình ).Có thể bán 1/2 vườn .Giá 2,1 tỷ đồng.
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGỌC PHƯƠNG
- Địa chỉ: Biên hòa - Đồng nai
- Điện thoại: 0909924808 - Fax:
cùng lên nào xho các Bác có nhu cầu
 

Last edited:
#2
Bạn chỉ chính xác đường đi như thế nào , mình đi từ Tp Biên hòa lên , cám ơn Bạn nhiều
 
#15
Chao bác chủ

Xin hỏi, giá nào là giá bác đang giao bán đây : http://bienhoa.jaovat.com/ban-vu-n-buoi-tan-trieu-bien-hoa-1670m2-1ty6-0909924808-iid-222319657

Em cũng chỉ có ngót nghét 1tỷ, bác có ý định bán giá này ko ah.
Tks
\ Chào bạn Songly , giá đó mình chào từ năm ngoái , do vậy năm nay mình chào giá 2 tỷ là đúng giá đó Bạn . Bạn quan tâm cho mình số dt để tiện liên lạc . Cám ơn Bạn nhiều
Ngọc Phương
 
S

songly

Guest
#16
Mình tưởng năm nay BDS giảm hơn năm ngoái chứ. Mình thực sự đang có nhu cầu, lùng sục ở huyện Vĩnh cửu mấy tháng nay rồi đang chờ 1 mảnh hoàn thiện giấy tờ giá rất tốt. Đất của bạn năm nay lại lên giá so với năm ngoái thì mình đành chúc bạn bán được nhanh thôi ah
 
#17
Mình tưởng năm nay BDS giảm hơn năm ngoái chứ. Mình thực sự đang có nhu cầu, lùng sục ở huyện Vĩnh cửu mấy tháng nay rồi đang chờ 1 mảnh hoàn thiện giấy tờ giá rất tốt. Đất của bạn năm nay lại lên giá so với năm ngoái thì mình đành chúc bạn bán được nhanh thôi ah
Chào Bạn ! Cám ơn Bạn đã góp ý , nếu thực sự Bạn muốn đầu tư vườn Bưởi , Bạn có thể liên hệ với mình , sát bên vườn mình , hương ra gần đường lớn hơn bà Chị mình có vườn rộng hơn khoảng 2300m2 , bưởi đã trồng trên 5 năm và cũng có bờ sông như bên vườn mình , vì cần tiền gấp chị bán 1.800.000.000 $ , nếu Bạn muốn mình sẽ gửi số dt của chị cho Bạn . Cám ơn Bạn nhiều !
NP
 
#18
<div style="font-size: 12px; margin-top: 8px; margin-right: 8px; margin-bottom: 8px; margin-left: 8px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial"><p><img id="obj_img" alt="Hình ảnh của Bán vườn bưởi Tân Triều biên hòa, 1670m2,1tỷ6 0909924808" width="560" height="421" style="border-style: initial; border-color: initial; cursor: default; border-width: 0px" src="http://images01.jaovat.com/ui/11/03/57/1309510046_222319657_1-Hinh-anh-ca--Ban-vun-buoi-Tan-Trieu-bien-hoa-1670m21ty6-0909924808.jpg" border="0" /></p><div class="h1">Bán vườn bưởi Tân Triều biên hòa, có 60 gốc bưởi đang thu hoạch , diện tích 1740m2, ( 29m # 60 ) , giá 2 tỷ  0909924808 — Biên Hòa <div id="item-desc" class="clearfix large-photo-item"><div id="description-text"><p><strong>C</strong><strong>ầ</strong><strong>n bán vư</strong><strong>ờ</strong><strong>n bư</strong><strong>ở</strong><strong>i đ</strong><strong>ẹ</strong><strong>p 1740m2, m</strong><strong>ặ</strong><strong>t ti</strong><strong>ề</strong><strong>n b</strong><strong>ờ</strong><strong> sông 65m ( r</strong><strong>ạ</strong><strong>ch nh</strong><strong>ỏ</strong><strong> r</strong><strong>ộ</strong><strong>ng hơn 10m </strong><strong>c</strong><strong>ủ</strong><strong>a sông Đ</strong><strong>ồ</strong><strong>ng nai, ít tàu bè, không s</strong><strong>ạ</strong><strong>t l</strong><strong>ở</strong><strong>). di</strong><strong>ệ</strong><strong>n tích 29 x 60m. n</strong><strong>ằ</strong><strong>m đ</strong><strong>ầ</strong><strong>u khu du l</strong><strong>ị</strong><strong>ch sinh thái nhà vư</strong><strong>ờ</strong><strong>n Đ</strong><strong>ồ</strong><strong>ng nai. G</strong><strong>ầ</strong><strong>n trư</strong><strong>ờ</strong><strong>ng h</strong><strong>ọ</strong><strong>c, nhà th</strong><strong>ờ</strong><strong>, cách ch</strong><strong>ợ</strong><strong> 500m, cách khu du l</strong><strong>ị</strong><strong>ch B</strong><strong>ử</strong><strong>u Long 5 km, cách TP. Biên Hòa 12km, </strong><strong>đư</strong><strong>ờ</strong><strong>ng giao thông t</strong><strong>ố</strong><strong>t, an ninh. M</strong><strong>ặ</strong><strong>t ti</strong><strong>ề</strong><strong>n 5m, đư</strong><strong>ờ</strong><strong>ng đi ven b</strong><strong>ờ</strong><strong> sông trong Cù Lao tân Tri</strong><strong>ề</strong><strong>u. V</strong><strong>ị</strong><strong> trí đ</strong><strong>ẹ</strong><strong>p, an ninh, yên tĩnh trong lành, thích h</strong><strong>ợ</strong><strong>p cho nghĩ dư</strong><strong>ỡ</strong><strong>ng và kinh doanh t</strong><strong>ừ</strong><strong> thu ho</strong><strong>ạ</strong><strong>ch bư</strong><strong>ở</strong><strong>i Biên Hòa. Có S</strong><strong>ổ</strong><strong> đ</strong><strong>ỏ</strong><strong>, mua chính ch</strong><strong>ủ</strong><strong> thi</strong><strong>ệ</strong><strong>n chí là ngư</strong><strong>ờ</strong><strong>i đ</strong><strong>ị</strong><strong>a phương ( vui v</strong><strong>ẻ</strong><strong>, nhi</strong><strong>ệ</strong><strong>t tình ). Giá 2t</strong><strong>ỷ</strong><strong> đ</strong><strong>ồ</strong><strong>ng.</strong></p><p><strong>Liên h</strong><strong>ệ</strong><strong>: Phương 0909924808</strong></p><p><strong> </strong></p></div></div></div></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGỌC PHƯƠNG
- Địa chỉ: Biên hòa - Đồng nai
- Điện thoại: 0909924808 - Fax:
- email: hoangtung67@yahoo.com
up up up up up
 
#19
<div style="font-size: 12px; margin-top: 8px; margin-right: 8px; margin-bottom: 8px; margin-left: 8px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial"><p><img id="obj_img" alt="H&igrave;nh ảnh của B&aacute;n vườn bưởi T&acirc;n Triều bi&ecirc;n h&ograve;a, 1670m2,1tỷ6 0909924808" width="560" height="421" style="border-style: initial; border-color: initial; cursor: default; border-width: 0px" src="http://images01.jaovat.com/ui/11/03/57/1309510046_222319657_1-Hinh-anh-ca--Ban-vun-buoi-Tan-Trieu-bien-hoa-1670m21ty6-0909924808.jpg" border="0" /></p><div class="h1">B&aacute;n vườn bưởi T&acirc;n Triều bi&ecirc;n h&ograve;a, c&oacute; 60 gốc bưởi đang thu hoạch , diện t&iacute;ch 1740m2, ( 29m # 60 ) , gi&aacute; 2 tỷ &nbsp;0909924808&nbsp;&mdash; Bi&ecirc;n H&ograve;a&nbsp;<div id="item-desc" class="clearfix large-photo-item"><div id="description-text"><p><strong>C</strong><strong>ầ</strong><strong>n b&aacute;n vư</strong><strong>ờ</strong><strong>n bư</strong><strong>ở</strong><strong>i đ</strong><strong>ẹ</strong><strong>p 1740m2, m</strong><strong>ặ</strong><strong>t ti</strong><strong>ề</strong><strong>n b</strong><strong>ờ</strong><strong>&nbsp;s&ocirc;ng 65m ( r</strong><strong>ạ</strong><strong>ch nh</strong><strong>ỏ</strong><strong>&nbsp;r</strong><strong>ộ</strong><strong>ng hơn 10m&nbsp;</strong><strong>c</strong><strong>ủ</strong><strong>a s&ocirc;ng Đ</strong><strong>ồ</strong><strong>ng nai, &iacute;t t&agrave;u b&egrave;, kh&ocirc;ng s</strong><strong>ạ</strong><strong>t l</strong><strong>ở</strong><strong>). di</strong><strong>ệ</strong><strong>n t&iacute;ch 29 x 60m. n</strong><strong>ằ</strong><strong>m đ</strong><strong>ầ</strong><strong>u khu du l</strong><strong>ị</strong><strong>ch sinh th&aacute;i nh&agrave; vư</strong><strong>ờ</strong><strong>n Đ</strong><strong>ồ</strong><strong>ng nai. G</strong><strong>ầ</strong><strong>n trư</strong><strong>ờ</strong><strong>ng h</strong><strong>ọ</strong><strong>c, nh&agrave; th</strong><strong>ờ</strong><strong>, c&aacute;ch ch</strong><strong>ợ</strong><strong>&nbsp;500m, c&aacute;ch khu du l</strong><strong>ị</strong><strong>ch B</strong><strong>ử</strong><strong>u Long 5 km, c&aacute;ch TP. Bi&ecirc;n H&ograve;a 12km,&nbsp;</strong><strong>đư</strong><strong>ờ</strong><strong>ng giao th&ocirc;ng t</strong><strong>ố</strong><strong>t, an ninh. M</strong><strong>ặ</strong><strong>t ti</strong><strong>ề</strong><strong>n 5m, đư</strong><strong>ờ</strong><strong>ng đi ven b</strong><strong>ờ</strong><strong>&nbsp;s&ocirc;ng trong C&ugrave; Lao t&acirc;n Tri</strong><strong>ề</strong><strong>u. V</strong><strong>ị</strong><strong>&nbsp;tr&iacute; đ</strong><strong>ẹ</strong><strong>p, an ninh, y&ecirc;n tĩnh trong l&agrave;nh, th&iacute;ch h</strong><strong>ợ</strong><strong>p cho nghĩ dư</strong><strong>ỡ</strong><strong>ng v&agrave; kinh doanh t</strong><strong>ừ</strong><strong>&nbsp;thu ho</strong><strong>ạ</strong><strong>ch bư</strong><strong>ở</strong><strong>i Bi&ecirc;n H&ograve;a. C&oacute; S</strong><strong>ổ</strong><strong>&nbsp;đ</strong><strong>ỏ</strong><strong>, mua ch&iacute;nh ch</strong><strong>ủ</strong><strong>&nbsp;thi</strong><strong>ệ</strong><strong>n ch&iacute; l&agrave; ngư</strong><strong>ờ</strong><strong>i đ</strong><strong>ị</strong><strong>a phương ( vui v</strong><strong>ẻ</strong><strong>, nhi</strong><strong>ệ</strong><strong>t t&igrave;nh ). Gi&aacute; 2t</strong><strong>ỷ</strong><strong>&nbsp;đ</strong><strong>ồ</strong><strong>ng.</strong></p><p><strong>Li&ecirc;n h</strong><strong>ệ</strong><strong>: Phương 0909924808</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p></div></div></div></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGỌC PHƯƠNG
- Địa chỉ: Biên hòa - Đồng nai
- Điện thoại: 0909924808 - Fax:
- email: hoangtung67@yahoo.com
up up up upupupup
 
Top