BAO TỬ CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG- CÁ TRẦM BÌ- CÁ BÒ DA....

#1
1- Đặc sản CÁ NINJA ( loại cá không xương): 3-7 con/kg

Đông IQF, 10kg/pe. Gía : 110 000 đ/kg

Chế biến: nướng, um, xào sả ớt ....

2- CÁ BÒ HÒM ( ĐÃ BỎ RUỘT): Đông IQF

-Loại 0,3-0,4 kg/con: 85 000 đ/kg

-Loại 0,4-0,6 kg/con: 115 000 đ/kg
3- CÁ TRẦM BÌ

Size: 0.5 – 2 kg/con, Đông IQF. Gía : 65 000 đ/kg

Chế biến: Hấp


4-Cá bò da làm sạch ( lột da, bỏ ruột) .

Size :0,7-1,5 kg/con, Đông IQF, đóng gói : 10 kg/pe. Gía : 90.000 đ/kg

Chế biến: nướng, nấu canh chua .....
5- CÁ SƠN ĐÁ
0,8-1,5kg/con. Đông IQF, giá : 90 000 đ/kg

Chế biến: nướng

6- CÁ MÓ : 0,5- 1,5 Kg/CON. Đông IQF, Gía : 65 000 đ/kg
7-CÁ TẮC KÈ : đông IQF, 2 -5 con/kg ; giá 65 000 đ/kg

8- Mắt cá ngừ đại dương
: Đông IQF
5-6 con/kg,giá : 45 000 đ/kg;
6-12 con/kg giá: 38 000 đ/kg ,
9- Bao tử cá ngừ đại dương: 38000 đ/kg

Xin liên hệ : 012 88 690 346 – Mr Hùng

Email: tranphihungcb35@gmail.com