Bbán chim Trĩ Đỏ khoang cổ trắng và bồ câu thịt

duyanhstar

Lữ khách
#1
Liên hệ A.Khánh: 0984337121

[TABLE]
<tbody>[TR]
[TD]Độ tuổi
[/TD]
[TD]Trọng lượng
[/TD]
[TD]Giá bán lẻ (vnđ ) ( 4/2012)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
Trứng
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]
60ngàn / quả
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
5 – 7 ngày tuổi
[/TD]
[TD]
50gr
[/TD]
[TD]
160 ngàn / cặp
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]10 – 15 ngày tuổi
[/TD]
[TD]100 – 150gr
[/TD]
[TD]220 ngàn /cặp
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
1 -2 tháng tuổi
[/TD]
[TD]
150 – 200gr
[/TD]
[TD]
550 ngàn / cặp
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3 tháng tuổi
[/TD]
[TD]400 – 600gr
[/TD]
[TD]750ngàn / cặp
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]4 – 5 tháng tuổi
[/TD]
[TD]700gr-1,0kg
[/TD]
[TD]1,5 triệu /cặp
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] >8 tháng tuổi
( chim hậu bị )
[/TD]
[TD]
1,2– 1,7kg/ con
[/TD]
[TD]2,4 triệu / cặp
- Trống 1,1 triệu/1con,
- Mái 1,2triệu/1con
- Thêm 1 con mái là 1,4triệu/1con
[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]

Một số ảnh cho anh em xem: