Bên mình cung cấp nấm linh chi đỏ.đông trùng hạ thảo. Nấm gỗ. Nấm da trâu mn gọi 01256151322

#1
Mn thu mua nấm linh hàng rừng thì vào đây linh chi đỏ. Cổ Cò. Đông trùng hạ thảo .nấm da trâu. nấm gỗ thì cứ liên hệ với mình. 01256151322 gặp pu hoặc 01673409230 gặp ngân
Shíp hàng toàn quốc nhé