Bệnh của gà sin giúp đỡ

#1
Gà 1 kg bỏ ăn u rũ chết nhanh người mào tím mổ ra gan vàng tim có vệt đốm trắng thận đốm đen sốt cao là bênh gì xin cảm ơn