bệnh gì đây a e

Đoạn ruột ko fải manh tràng nha ..

YCYKUuF.jpg

21711675102_47e190fcba_o.jpg
 


hình như thấy gà của bạn nuôi sao toàn bị bệnh k zậy , thấy hết bệnh này tới bệnh kia !!!

Cái này sao nhìn giống viêm ruột quá , để lâu sẽ hoại tử , thành đoạn ruột đen đen , gà ốm tông teo , khi đi gà đi tướng y chang con cò , cổ rút lại khi đi , k biết có phải thế k zậy bạn ?
 
1 minh tới 4 trại lận nên nhìu bệnh lắm .. trại này gà bị chết quá nhìu . Kỹ thuật tới mổ phán gà bị crd gép e coli . Gép viêm ruột hoại tử .. .
Đợt này mới gặp thằng này .nên khó chịu lắm ... chưa có kn về nó nên ko bírt đuoeng nào lần bạn thiện ah
Cái này đã dùng flo- doxy .mà cũng chết tè le . Mùa này thảm rồi
 


Back
Top