Bệnh thối nhũn

#1
Day la truong hop cai bi benh do vi khuan, cac ban co thong tin j ve benh nay cho y kien nha
 

Top