Bệnh trên cây dừa

  • Thread starter levanthuc
  • Ngày gửi
E có trồng 5 cây dừa trong vườn nhưng có 2 cây bị bệnh, 1 cây thì tàu lá non ra là nó bị gảy, trái non thì rụng, còn 1 cây trên đọt như bị thối lá, a chị xem ảnh và tư vấn e cách phòng và chống với ạ

- Cây bị thối đọtCây này thì lá non bị gãy và trái không đậu (rụng trái non)


 Quảng cáoTop