Bệnh trên cây dừa

  • Thread starter levanthuc
  • Ngày gửi
L

levanthuc

Lữ khách
#1
E có trồng 5 cây dừa trong vườn nhưng có 2 cây bị bệnh, 1 cây thì tàu lá non ra là nó bị gảy, trái non thì rụng, còn 1 cây trên đọt như bị thối lá, a chị xem ảnh và tư vấn e cách phòng và chống với ạ

- Cây bị thối đọt

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.staticflickr.com%2F2880%2F34129459226_1136c52216_o.jpg&hash=4bcf404dc4b197ed40be314a5bc8545d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg924%2F1415%2F8e2qwS.jpg&hash=a1d6efce2d88116e458713f21202a45c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg924%2F3743%2FZgL9A2.jpg&hash=6357fc8660a4fe873c43e72a763d030f

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg924%2F540%2FJO4cG4.jpg&hash=5f4255b38327f2f35e9e5bb430509fbeCây này thì lá non bị gãy và trái không đậu (rụng trái non)

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg923%2F551%2FrBDUNx.jpg&hash=ed74c9104dd3a9128ea5aa467867daa8

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.staticflickr.com%2F2883%2F34039255051_bdf6669e4f_o.jpg&hash=51e69bfae1e8910b9a8b6a0f55b483a3
 

Bài viết có nội dung tương tự

Đối tácTop