Binh Duong,Vinh Long ban giong Bo Cau Ga

  • Thread starter Anh Ut
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
A

Anh Ut

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Anh Ut
- Địa chỉ: Thi xa Thu Dau Mot-Tinh Binh Duong
- Tel, Fax: 01694397720
- email: hailua1232@yahoo.com
================================

Hien nay chung toi co ban giong Bo Cau Ga(Bo Cau giong HaLan+My)<br />Trong luong moi con khoang 700g-1kg,thit ngon,de nuoi.Gia mem.<br />Cac ban co nhu cau mua giong xin lien he 01694397720(gap anh Ut)de biet them chi tiet.<br />Dia chi:gan Truong Hung Vuong-Thi xa Thu Dau Mot-Binh Duong.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; hoac :69 to 4-ap my an-xa tan my-huyen tra on-tinh vinh long
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx