BỒ CÂU GÀ , BỒ CÂU PHÁP BÀ RỊA VŨNG TÀU Link : http://agriviet.com/ho

A.thanh

Lữ khách
#1
<p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;B&Aacute;N &nbsp;bồ c&acirc;u g&agrave;&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bồ c&acirc;u 2,3,4 th&aacute;ng tuổi</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp; &nbsp; &nbsp; Bồ c&acirc;u Ph&aacute;p giống.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp; &nbsp; &nbsp; Bồ c&acirc;u hậu bị &nbsp;bồ c&acirc;u ra r&agrave;ng&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp; &nbsp; &nbsp; Nhận l&agrave;m chuồng</p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><br />Link :&nbsp;<a style="color: #003399; text-decoration: none; -webkit-box-shadow: none !important" href="http://agriviet.com/home/threads/131585-BO-CAU-GA-BO-CAU-PHAP-BA-RIA-VUNG-TAU#ixzz2OFfHCH5J">http://agriviet.com/home/threads/131585-BO-CAU-GA-BO-CAU-PHAP-BA-RIA-VUNG-TAU#ixzz2OFfHCH5J</a></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Ngọc Thành
- Địa chỉ: 32 Đặng Nguyên Cẩn , KPI , P Long Toàn , TP Bà Rịa , Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Điện thoại: 0917868402 - Fax:
- email: hoangtam07s@gmail.com
 

yeubelam

Lữ khách
#3
cho xin ít ảnh và thông tin giá cả về sản phẩm đi Thành ơi ! đang quan tâm đây giá cả và chất lượng mà ok mình qua thăm quan và giao dich ít giống nhé !
 

A.thanh

Lữ khách
#4
Bồ câu gà , bồ câu pháp bà rịa vũng tàu

a Thành cho vài ảnh đi anh
hình ảnh thì mình có , nhưng mình không biết làm sao để up hình lên để ACE mình coi qua . ACE nào biết cách up h<img src="https://lh6.googleusercontent.com/-9I5JoRzjvgc/UU2rarT2-EI/AAAAAAAB910/EHOajF2jlig/Agriviet.Com-P1010100.JPG" />
<img src="https://lh4.googleusercontent.com/-IyZFapKOUsg/UU2rm9JHQ3I/AAAAAAAB918/3r1_HKApWl8/Agriviet.Com-P1010086.JPG" />
ình chỉ mình với .

--------

cho xin ít ảnh và thông tin giá cả về sản phẩm đi Thành ơi ! đang quan tâm đây giá cả và chất lượng mà ok mình qua thăm quan và giao dich ít giống nhé !
Bò câu gà đang để 2tr/1 cặp
chim con 1,5 tháng tuổi 650000đ/1 cặp
Bồ câu Pháp dòng minas đang để 500000đ/1 cặp
Bồ cầu 2,3,4 tháng tuổi 200 , 250 , 300000đ / cặp
Chim ra rà<img src="https://lh6.googleusercontent.com/-eFtNftMmZ1Y/UU2uEkOmqgI/AAAAAAAB92I/rBVAfPLVENo/Agriviet.Com-P1010096.JPG" />
<img src="https://lh4.googleusercontent.com/-x2I43rP2QWk/UU2uO3rTbaI/AAAAAAAB92Q/HZh7FSkWE1s/Agriviet.Com-P1010090.JPG" />
ng 90000đ /1 cặp
 
Last edited by a moderator:

A.thanh

Lữ khách
#7
Bồ câu gà , bồ câu pháp bà rịa vũng tàu

đầu tư chuồng khá mạnh đó anh ! up..............
chuồng mình tự làm , tính ra giá không quá mắt so với giá chuồng rao trên mạng.

--------

<p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;B&Aacute;N &nbsp;bồ c&acirc;u g&agrave;&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bồ c&acirc;u 2,3,4 th&aacute;ng tuổi</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp; &nbsp; &nbsp; Bồ c&acirc;u Ph&aacute;p giống.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp; &nbsp; &nbsp; Bồ c&acirc;u hậu bị &nbsp;bồ c&acirc;u ra r&agrave;ng&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp; &nbsp; &nbsp; Nhận l&agrave;m chuồng</p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><br />Link :&nbsp;<a style="color: #003399; text-decoration: none; -webkit-box-shadow: none !important" href="http://agriviet.com/home/threads/131585-BO-CAU-GA-BO-CAU-PHAP-BA-RIA-VUNG-TAU#ixzz2OFfHCH5J">http://agriviet.com/home/threads/131585-BO-CAU-GA-BO-CAU-PHAP-BA-RIA-VUNG-TAU#ixzz2OFfHCH5J</a></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Ngọc Thành
- Địa chỉ: 32 Đặng Nguyên Cẩn , KPI , P Long Toàn , TP Bà Rịa , Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Điện thoại: 0917868402 - Fax:
- email: hoangtam07s@gmail.com
<img src="https://lh6.googleusercontent.com/-zxm-6QocAhc/UU_06zrfaeI/AAAAAAAB-M0/iELR_LAanJ0/Agriviet.Com-P1010085.JPG" />
<img src="https://lh5.googleusercontent.com/-jfJusrWFs5U/UU_1HKI9MFI/AAAAAAAB-M8/CwzgRPorM9E/Agriviet.Com-P1010086.JPG" />
<img src="https://lh6.googleusercontent.com/-svJ8j8T6hdI/UU_1TrOA-3I/AAAAAAAB-NE/8UPbN-ME-10/Agriviet.Com-P1010087.JPG" />
<img src="https://lh6.googleusercontent.com/-WOsQA5t-7bo/UU_1dCYaKUI/AAAAAAAB-NM/AHtSJxkuvh8/Agriviet.Com-P1010090.JPG" />
<img src="https://lh4.googleusercontent.com/-iExZ2dYYIy4/UU_1zGNEdBI/AAAAAAAB-NU/llcUv4GzbPM/Agriviet.Com-P1010095.JPG" />
<img src="https://lh5.googleusercontent.com/-n7FB6_wzqbM/UU_1_WmM80I/AAAAAAAB-Ng/o4v05kTTM8g/Agriviet.Com-P1010096.JPG" />
<img src="https://lh5.googleusercontent.com/-wl47AEn1BUU/UU_2Kg9LooI/AAAAAAAB-No/jxxC2-7uxI0/Agriviet.Com-P1010097.JPG" />
<img src="https://lh5.googleusercontent.com/-tYEfe6XwHZE/UU_2XDplxwI/AAAAAAAB-Nw/2ROWP0z7-t0/Agriviet.Com-P1010098.JPG" />
<img src="https://lh3.googleusercontent.com/-InrT3ReoTHc/UU_2jW9u8VI/AAAAAAAB-N4/v8QRK2h-U-c/Agriviet.Com-P1010099.JPG" />
<img src="https://lh3.googleusercontent.com/-Qxglc1xY97s/UU_2vBo73RI/AAAAAAAB-OA/bfXnRKm135U/Agriviet.Com-P1010100.JPG" />
<img src="https://lh4.googleusercontent.com/-qy1Cu148WQ8/UU_27H0AGHI/AAAAAAAB-OM/n4ldHGjKaZk/Agriviet.Com-P1010101.JPG" />
<img src="https://lh6.googleusercontent.com/-sLMsNBV6858/UU_3SokU6QI/AAAAAAAB-OU/AH-KaumYJaQ/Agriviet.Com-P1010103.JPG" />
 

Last edited by a moderator: