BỒ CÂU GÀ , BỒ CÂU PHÁP BÀ RỊA VŨNG TÀU

A.thanh

Lữ khách
#1
<div><br /></div><div><br /></div><p>Bồ c&acirc;u g&agrave; Mỹ giống đang đẻ 2tr /1 cặp&nbsp;</p><p>&nbsp;Bồ c&acirc;u g&agrave; Mỹ giống 1,5-2,5 th&aacute;nh tuổi 650k/1 cặp&nbsp;</p><p>&nbsp;Bồ c&acirc;u Ph&aacute;p giống đang đẽ 550k/1 cặp&nbsp;</p><p>&nbsp;Bồ c&acirc;u Ph&aacute;p giống từ 2,5-3,5 th&aacute;ng tuổi 300k/1 cặp&nbsp;</p><p>&nbsp;Bồ c&acirc;u ra r&agrave;ng (ph&aacute;p) 90k/1 cặp&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: A.THÀNH
- Địa chỉ: 32 Đặng Nguyên Cẩn , KPI , P Long Toàn , TP Bà Rịa , Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Điện thoại: 0917868402 - Fax:
- email: hoangtam07s@gmail.com
 

Last edited by a moderator:

A.thanh

Lữ khách
#2
Bồ câu gà , bồ câu pháp bà rịa vũng tàu

Bồ câu gà Mỹ giống đang đẻ 2tr /1 cặp

Bồ câu gà Mỹ giống 1,5-2,5 thánh tuổi 650k/1 cặp

Bồ câu Pháp giống đang đẽ 550k/1 cặp

Bồ câu Pháp giống từ 2,5-3,5 tháng tuổi 300k/1 cặp

Bồ câu ra ràng (pháp) 90k/1 cặp
 

A.thanh

Lữ khách
#3
Bồ câu gà , bồ câu pháp bà rịa vũng tàu
Bồ câu gà Mỹ giống đang đẻ 2tr /1 cặp

Bồ câu gà Mỹ giống 1,5-2,5 thánh tuổi 650k/1 cặp

Bồ câu Pháp giống đang đẽ 550k/1 cặp

Bồ câu Pháp giống từ 2,5-3,5 tháng tuổi 300k/1 cặp

Bồ câu ra ràng (pháp) 90k/1 cặp

Bồ câu gà , bồ câu pháp bà rịa vũng tàu
Bồ câu gà Mỹ giống đang đẻ 2tr /1 cặp

Bồ câu gà Mỹ giống 1,5-2,5 thánh tuổi 650k/1 cặp

Bồ câu Pháp giống đang đẽ 550k/1 cặp

Bồ câu Pháp giống từ 2,5-3,5 tháng tuổi 300k/1 cặp

Bồ câu ra ràng (pháp) 90k/1 cặp

--------

Rất mong ACE nào biết chỉ giúp mình với . mình không làm sao úp hình lên web được , cám ơn ACE nhiều lắm

--------

Thêm mô tả
Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luậnThêm mô tả
Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · Bình luận

Thích · · Bỏ theo dõi bài viết · Chia sẻ

Thích · Bình luận

Thích · · Bỏ theo dõi bài viết · Chia sẻ
 
Last edited by a moderator:

A.thanh

Lữ khách
#4
<img src="https://lh6.googleusercontent.com/-SQ85pBt9XbI/UWPH2_B3x3I/AAAAAAACCcc/HaRPqX50Irg/Agriviet.Com-P1010112.JPG" />
<img src="https://lh3.googleusercontent.com/-BrOvqL_CAek/UWPICDTTYmI/AAAAAAACCck/OX8Jm9844js/Agriviet.Com-P1010113.JPG" />
<img src="https://lh6.googleusercontent.com/-GTPWne9lymA/UWPIOzOvG6I/AAAAAAACCcs/zUQ0SFq8iJA/Agriviet.Com-P1010114.JPG" />
<img src="https://lh6.googleusercontent.com/-ydxRbNKev5E/UWPInDJOTOI/AAAAAAACCc0/NaLm7-3cbm4/Agriviet.Com-P1010116.JPG" /> <Copy phần link Bên dưới dán vào khung soạn thảo
img src="https://lh4.googleusercontent.com/-BHKJRwmqz4Q/UWPJdaDH_TI/AAAAAAACCdE/MOyklnS2h54/Agriviet.Com-P1010107.JPG" />
<img src="https://lh3.googleusercontent.com/-vgA1FWvjNu8/UWPJq2Z4_8I/AAAAAAACCdQ/9bJkuX2YOAw/Agriviet.Com-P1010108.JPG" />
<img src="https://lh5.googleusercontent.com/-Li5UqzrO5Kw/UWPKFrsrMdI/AAAAAAACCdc/ry87ZPuhnNc/Agriviet.Com-P1010110.JPG" />
<img src="https://lh4.googleusercontent.com/-lCh6DIsCQro/UWPKSV2jYII/AAAAAAACCdk/4iF1frny-F8/Agriviet.Com-P1010111.JPG" />