BỒ CÂU GÀ , BỒ CÂU PHÁP BÀ RỊA VŨNG TÀU

A.thanh

Lữ khách
#1
&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Bồ c&acirc;u g&agrave; Mỹ giống đang đẻ 2tr /1 cặp&nbsp;</span><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;Bồ c&acirc;u g&agrave; Mỹ giống 1,5-2,5 th&aacute;nh tuổi 650k/1 cặp&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;Bồ c&acirc;u Ph&aacute;p giống đang đẽ 550k/1 cặp&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;Bồ c&acirc;u Ph&aacute;p giống từ 2,5-3,5 th&aacute;ng tuổi 300k/1 cặp&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;Bồ c&acirc;u ra r&agrave;ng (ph&aacute;p) 90k/1 cặp&nbsp;</p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: A.THÀNH
- Địa chỉ: 32 Đặng Nguyên Cẩn , KPI , P Long Toàn , TP Bà Rịa , Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Điện thoại: 0917868402 - Fax:
- email: hoangtam07s@gmail.com

--------

<img src="https://lh5.googleusercontent.com/-VqtSf270VUM/UWUOqLd7XgI/AAAAAAACC2c/Y5RSLZuFEEY/Agriviet.Com-P1010101.JPG" />
<img src="https://lh3.googleusercontent.com/-H53sAwik8LA/UWUPBDgl-HI/AAAAAAACC2k/w_4F1v0xBY0/Agriviet.Com-P1010104.JPG" />
<img src="https://lh3.googleusercontent.com/-0IxjbiBX73U/UWUPM0VKjWI/AAAAAAACC20/DhSjySCCftI/Agriviet.Com-P1010105.JPG" />
<img src="https://lh3.googleusercontent.com/-ix5ig6mW-V0/UWUPZgFHXCI/AAAAAAACC3A/rR1jfbgKrGQ/Agriviet.Com-P1010106.JPG" />
<img src="https://lh5.googleusercontent.com/-aTpL8jGJtps/UWUQHDxvQwI/AAAAAAACC3U/BBjV62MNxvc/Agriviet.Com-P1010097.JPG" />
<img src="https://lh6.googleusercontent.com/-oKRQGBHClK0/UWUQVTVXqXI/AAAAAAACC3c/d7gPi0-8XZ4/Agriviet.Com-P1010098.JPG" />
<img src="https://lh3.googleusercontent.com/-c0NAHeNtvr0/UWUQh9U6psI/AAAAAAACC30/6gOnn6JATnU/Agriviet.Com-P1010099.JPG" />
<img src="https://lh6.googleusercontent.com/-lxaTcDcJww4/UWUQ9VUfZbI/AAAAAAACC4Q/Gm6uflrT5ao/Agriviet.Com-P1010100.JPG" />
 

Last edited by a moderator:

A.thanh

Lữ khách
#2
Bồ câu gà Mỹ giống đang đẻ 2tr /1 cặp
Bồ câu gà Mỹ giống 1,5-2,5 thánh tuổi 650k/1 cặp
Bồ câu Pháp giống đang đẽ 550k/1 cặp
Bồ câu Pháp giống từ 2,5-3,5 tháng tuổi 300k/1 cặp
Bồ câu ra ràng (pháp) 90k/1 cặp

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: A.THÀNH
- Địa chỉ: 32 Đặng Nguyên Cẩn , KPI , P Long Toàn , TP Bà Rịa , Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Điện thoại: 0917868402 - Fax:
- email: hoangtam07s@gmail.com

--------Link : http://agriviet.com/home/threads/134519-BO-CAU-GA-BO-CAU-PHAP-BA-RIA-VUNG-TAU#ixzz2Qj4QpoHW
 

A.thanh

Lữ khách
#4
Bồ câu gà Mỹ giống đang đẻ 2tr /1 cặp
Bồ câu gà Mỹ giống 1,5-2,5 thánh tuổi 650k/1 cặp
Bồ câu Pháp giống đang đẽ 550k/1 cặp
Bồ câu Pháp giống từ 2,5-3,5 tháng tuổi 300k/1 cặp
Bồ câu ra ràng (pháp) 90k/1 cặp
<img src="https://lh4.googleusercontent.com/-0BdOz__mp8k/UZMVvVfLdjI/AAAAAAACLrk/M8-GVgZWl3I/Agriviet.Com-P1010112.JPG" />
<img src="https://lh5.googleusercontent.com/-dG3GFhAE7vE/UZMV5vzjN0I/AAAAAAACLrs/-dMTVjuEbyg/Agriviet.Com-P1010113.JPG" />
<img src="https://lh5.googleusercontent.com/-_fja9YZeVx4/UZMWE-AilII/AAAAAAACLr0/0KKQ287jeHE/Agriviet.Com-P1010114.JPG" />
<img src="https://lh4.googleusercontent.com/-ipCgPGYEi7U/UZMWcWJfUMI/AAAAAAACLr8/gjjjRaMrt_o/Agriviet.Com-P1010116.JPG" />


Link : http://agriviet.com/home/threads/134519-BO-CAU-GA-BO-CAU-PHAP-BA-RIA-VUNG-TAU#ixzz2TKm3mWIa
 

A.thanh

Lữ khách
#8
Bồ câu gà Mỹ giống đang đẻ 2tr /1 cặp
Bồ câu gà Mỹ giống 1,5-2,5 thánh tuổi 650k/1 cặp
Bồ câu Pháp giống đang đẽ 550k/1 cặp
Bồ câu Pháp giống từ 2,5-3,5 tháng tuổi 300k/1 cặp
Bồ câu ra ràng (pháp) 90k/1 cặp

Bồ câu gà Mỹ giống đang đẻ 2tr /1 cặp
Bồ câu gà Mỹ giống 1,5-2,5 thánh tuổi 650k/1 cặp
Bồ câu Pháp giống đang đẽ 550k/1 cặp
Bồ câu Pháp giống từ 2,5-3,5 tháng tuổi 300k/1 cặp
Bồ câu ra ràng (pháp) 90k/1 cặp
 

A.thanh

Lữ khách
#9
THANH LỲ BỒ CÂU GÀ - BỒ CÂU PHÁP BÀ RỊA VŨNG TÀU
Vì hoàn cảnh gia đình phải đi nơi khác làm ăn sinh sống . Nên tôi muốn thanh lý trang trại bồ câu gồm :
- 6 cặp BC gà mỹ đang đẻ cả chuồng
- 43 cặp BC pháp đang đẻ cả chuồng
- 17 cặp BC pháp hậu bị từ 2 đến 4 tháng tuổi
- Giá 35tr có thể thương lượng
- D/C liên hệ
- SDT 0917868402