Bồ câu kiểng - Bồ câu Gà Banh

#1
Mình cần bán một số bồ câu Gà Banh sau :

1- Gà Banh 1 :


2- Gà Banh 2 :

3- Gà Banh 3 :4- Gà Banh 4 :
5- Gà Banh 5 :

6- Gà Banh 6 :Xin vui lòng liên hệ :

Nhân 0918 97 98 90

Tân Túc- Bình Chánh - TP. HCM