Bơm thức ăn cho Bồ câu con, xin được giúp đỡ

ACE nào biết cách bơm thức ăn cho Bồ câu con (khoảng 10 ngày tuổi) xin giúp đỡ dùm em. Thấy mọi người có chỉ cách là dùng ống chích bơm, nhưng em bơm không được, bị nghẹt hoài. ACE nào có kinh nghiệm xin giúp dùm em
Chân thành cảm ơn
 




Back
Top