bón phân hợp lý!!

#1
I. THỜI XA XƯA
Không bón gì cây vẫn tốt! Vì sao???
Các quá trình chuyển đổi trên trái đất đều diễn ra theo quy luật bảo toàn vật chất và năng lượng. Thời xa xưa đó, quần thể gồm: Vi sinh vật, thực vật, động vật con người.. được phân bố theo cụm khá hợp lý nên các nguyên tố trong bản tuần hoàn như C, O, N, H, Ca, P, K, Zn, Cu, Mo... trong quần thể đó không mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Vì thế, lượng vật chất luôn đủ cung cấp cho cây nói riêng và cả quần thể nói chung.II. THỜI NAY
Do sự phân bố bất hợp lý của con người, động vật, thực vật, vi sinh vât cộng với sự can thiệp bất hợp lý của con người ( đưa phân hóa học quá nhiều và sử dụng thuốc BVTV tràn lan) dẫn tới sự suy giảm miễn dịch và sự suy kiệt của cây trồng, vòng bảo toàn vật chất bị mất cân bằng nên chúng ta cần phải biết cách sử dụng phân bón hợp lý để trả lại sự cân bằng cho sự phát triển của cây trồng theo quy trình như sau:

Bước 1: Tạo nền hữu cơ:
- Tạo thảm thực vật: giữ nước, giữ dinh dưỡng, tạo keo đất, tạo môi trường cho vsv và rể phát triển.
- Cải tạo tính chất lý hóa sinh của đất.
- Kho thức ăn cho cây trồng.
- Bắt giữ các ion tự do trong đất ( nồng độ ion tự do cao rể không phát triển), tăng hiệu quả sử dụng phân bón.
- Làm môi trường thuận lợi cho các vsv có lợi bản địa phát triển.

Bước 2: Bón thêm vi sinh:
- Đối kháng với các vsv có hại, tăng mật số vsv có lợi.
- Phân giải hữu cơ, tổng hợp đạm, chuyển hóa Lân và Kali còn khá nhiều trong đất ở dạng khó tiêu.
- Tạo độ tơi xốp cho đất giúp cây và nhiều loại sinh vật khác phát triển, tạo lượng vsv có lợi lớn để chủ động trong phòng ngừa bệnh hại :Bang::Bang:.

Bước 3: Sử dụng phân hóa học có điều chỉnh:
- Trong sản phẩm nông sản lấy đi khoảng 5-10% lượng chất khô là khoáng (N,P,K,Ca,Zn,S..). Vì thế, sau những lần thu hoạch cần tính toán lượng khoáng mất đi để bổ sung lại cho đất một lượng hợp lý, tránh hoang phí!
- Nên bổ sung cả Đa, Trung và Vi Lượng theo tỉ lệ hợp lý sẽ cho cây trồng đạt năng suất tối ưu.
- Tránh lạm dụng phân hóa học quá nhiều sẽ gây sự mất cân bằng dinh dưỡng, vsv tốt dễ bị tiêu diệt, sức đề kháng của cây trồng sẽ giảm.Lưu ý: việc bón phân sẽ cho kết quả cao nhất nếu kết hợp với hệ thống tưới hợp lý cho cây, giúp cung cấp đủ nước để làm dung môi và giúp cho quá trình vận chuyển và hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn.http://www.vietxanhfarm.com/san-pham/tuoi-nho-giot-13/

=> Nên bón phân có sự phối hợp hợp lý giữa hữu cơ, vi sinh, và hóa học để tạo sự cân bằng cho cây phát triển tốt ưu! nếu lạm dụng bất kỳ yếu tố nào quá nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng , phát triển và sức đề kháng của cây trồng => Giảm năng suất. :):)