bonsai đẹp

  • Thread starter phantom_luu
  • Ngày gửi
P

phantom_luu

Thành viên mới
#1
kim quýt bay
kim quýt nhỏ dáng bay đế đẹp,chi cành ấm tàn,lá rút nhỏ,cây trồng chậu cùn hy vọng về chủ mới cho em nó chậu xịn tí
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1369.photobucket.com%2Falbums%2Fag238%2Fphantom_luu35%2FDSCN8026_zps7503f612.jpg&hash=f22b893a6a7790574525bada3e5d7d9b

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1369.photobucket.com%2Falbums%2Fag238%2Fphantom_luu35%2FDSCN8027_zps33434e8a.jpg&hash=012db448caf429ce156b5fe0fc7afe3c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1369.photobucket.com%2Falbums%2Fag238%2Fphantom_luu35%2FDSCN8028_zps382117bc.jpg&hash=3564e67cf734d98d002667d648ea2d35

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1369.photobucket.com%2Falbums%2Fag238%2Fphantom_luu35%2FDSCN8029_zps2d4fdf46.jpg&hash=27e46a36736f1f5045cb141a68ba7e92

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1369.photobucket.com%2Falbums%2Fag238%2Fphantom_luu35%2FDSCN8030_zps03b9dfef.jpg&hash=397319829a03d3dbcd8343fd3d4ea5cf


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1369.photobucket.com%2Falbums%2Fag238%2Fphantom_luu35%2FDSCN8031_zpsfa1c444a.jpg&hash=a029345dff6f611d7686a16b2522deec

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1369.photobucket.com%2Falbums%2Fag238%2Fphantom_luu35%2FDSCN8032_zps71f9f90c.jpg&hash=75222f690c66aa5a8cd3434583b154ff

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1369.photobucket.com%2Falbums%2Fag238%2Fphantom_luu35%2FDSCN8033_zps8cb14067.jpg&hash=ecfa02298af65c4d59c6951fb2accead
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1369.photobucket.com%2Falbums%2Fag238%2Fphantom_luu35%2FDSCN8034_zps14a0e7f4.jpg&hash=64b25883e3c3df898d70f6839efb49b6

linh sam 86 đổ treo
linh sam dổ treo ghép 86,lũa zin
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1368.photobucket.com%2Falbums%2Fag177%2Fphantom_luu39%2FDSCN8332_zpsb49a2acd.jpg&hash=ba181b9b99920baab8c31e487dbc14e7

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1368.photobucket.com%2Falbums%2Fag177%2Fphantom_luu39%2FDSCN8333_zpsa3f32514.jpg&hash=f1d29ce72484be93810e2a42d58f8555

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1368.photobucket.com%2Falbums%2Fag177%2Fphantom_luu39%2FDSCN8334_zpsc8ac501e.jpg&hash=71e2a7e80e6fb458efbccb71c78b7264

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1368.photobucket.com%2Falbums%2Fag177%2Fphantom_luu39%2FDSCN8335_zps69b885e9.jpg&hash=73ee4fbd92027b5c0ae50a4d658831cf

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1368.photobucket.com%2Falbums%2Fag177%2Fphantom_luu39%2FDSCN8336_zpsddf40f3a.jpg&hash=1c11bbc83d3a676bccc57d24b0dafdcb

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1368.photobucket.com%2Falbums%2Fag177%2Fphantom_luu39%2FDSCN8337_zps3bb61048.jpg&hash=b9368f770d24dc435f8dacd8a622ef58

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1368.photobucket.com%2Falbums%2Fag177%2Fphantom_luu39%2FDSCN8338_zps27cdb1de.jpg&hash=028fba029080206fb5bf1cc247d31e48

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1368.photobucket.com%2Falbums%2Fag177%2Fphantom_luu39%2FDSCN8339_zps244cb67f.jpg&hash=2e625a40c99999c52c7a54d6ff90b2dd
 

P

phantom_luu

Thành viên mới
#2
linh sam sông hinh văn nhân
linh sam cốt lahai lũa zin ghép lá nhỏ sh
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1368.photobucket.com%2Falbums%2Fag177%2Fphantom_luu39%2FDSCN8318_zps7f1ef90e.jpg&hash=638db1f48e2fc215ba93c7c60f2690b1

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1368.photobucket.com%2Falbums%2Fag177%2Fphantom_luu39%2FDSCN8319_zps2c06fc29.jpg&hash=09440a0cde8d8406fbe7c6b7e6112fa9

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1368.photobucket.com%2Falbums%2Fag177%2Fphantom_luu39%2FDSCN8320_zps32285162.jpg&hash=3adeab124d48ecf1ab046850cacbe452


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1368.photobucket.com%2Falbums%2Fag177%2Fphantom_luu39%2FDSCN8321_zps03712240.jpg&hash=eda2d2658d0b2bce3456a9bdac157d16

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1368.photobucket.com%2Falbums%2Fag177%2Fphantom_luu39%2FDSCN8322_zpscbf174d6.jpg&hash=900efa0184f8cb7a7bbc9c5ed3313ac5

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1368.photobucket.com%2Falbums%2Fag177%2Fphantom_luu39%2FDSCN8323_zpsb1624e52.jpg&hash=d3e2584123c4dd5d06ea9e737befd9bb

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1368.photobucket.com%2Falbums%2Fag177%2Fphantom_luu39%2FDSCN8324_zpsd58d35ca.jpg&hash=624788b0da5f83045df1c4f04dc10376

bạch hoa trà đổ treo
bạch hoa trà rất già,đoe63 treo dài đẹp,lũa zin,cây trồng chậu lái thiêu xưa,cây bán luôn chậu hoặc 0 chậu
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1121.photobucket.com%2Falbums%2Fl513%2Fphantom_luu40%2FDSCN8344_zps13a92997.jpg&hash=4b6a0f14c15a9c35f7eb8a0377a8c879

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1121.photobucket.com%2Falbums%2Fl513%2Fphantom_luu40%2FDSCN8345_zps5c0ead29.jpg&hash=5a7e839d36fbc0401c764017ed82551b

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1121.photobucket.com%2Falbums%2Fl513%2Fphantom_luu40%2FDSCN8347_zpsd2956fe6.jpg&hash=8535faee4a8ba2f9f9e7dabb9fbd078f

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1121.photobucket.com%2Falbums%2Fl513%2Fphantom_luu40%2FDSCN8348_zpsf123442d.jpg&hash=2fa0d89f0a08fa2a5939c1e3aadfe346
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1121.photobucket.com%2Falbums%2Fl513%2Fphantom_luu40%2FDSCN8349_zps571a17b6.jpg&hash=9177795746c391385ec5cbbbea9e409c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1121.photobucket.com%2Falbums%2Fl513%2Fphantom_luu40%2FDSCN8350_zpsd99fe220.jpg&hash=2d450bbc67884b6203131674cfc3a49a

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1121.photobucket.com%2Falbums%2Fl513%2Fphantom_luu40%2FDSCN8351_zps80663c13.jpg&hash=958396ce7d9dc2155af08de20a8b5b90

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1121.photobucket.com%2Falbums%2Fl513%2Fphantom_luu40%2FDSCN8352_zps83b0c2ac.jpg&hash=639f4177e88c607e4108305d78865330

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1121.photobucket.com%2Falbums%2Fl513%2Fphantom_luu40%2FDSCN8353_zpsa92d849f.jpg&hash=5a263cbbabe4bf77ba41103598e47066

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1121.photobucket.com%2Falbums%2Fl513%2Fphantom_luu40%2FDSCN8354_zpsb7b661db.jpg&hash=448089158b39c9a20e4caf9542dcac81

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1121.photobucket.com%2Falbums%2Fl513%2Fphantom_luu40%2FDSCN8355_zps89954a74.jpg&hash=7061c66794d8ce92e02e2c0cbcb62e66
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1121.photobucket.com%2Falbums%2Fl513%2Fphantom_luu40%2FDSCN8356_zpse26004fe.jpg&hash=73642bcd162ec5eac5e5dc64e74553b6
 
P

phantom_luu

Thành viên mới
#3
sam trái văn nhân
sam trái bộ tàn dày đặc,cây già chát,kích thước anh em so sánh
cây cao 63,bề ngang tàn 70cm
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1368.photobucket.com%2Falbums%2Fag177%2Fphantom_luu39%2FDSCN8250_zpsf847f6f1.jpg&hash=f8e480c60b21d25d69514a643b1911d3


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1368.photobucket.com%2Falbums%2Fag177%2Fphantom_luu39%2FDSCN8251_zps7ff8d5b0.jpg&hash=39a6c5012c3aa3bd95c1990d2d740805

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1368.photobucket.com%2Falbums%2Fag177%2Fphantom_luu39%2FDSCN8252_zps7e2b5910.jpg&hash=22e25916eae8fba38cc5a8ef179fe909

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1368.photobucket.com%2Falbums%2Fag177%2Fphantom_luu39%2FDSCN8253_zps8fd4d01f.jpg&hash=747a8ab4c5b928298e71e15fa5070b8c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1368.photobucket.com%2Falbums%2Fag177%2Fphantom_luu39%2FDSCN8254_zps35d5aa21.jpg&hash=c7dbed7593596bf89291ae005b39d4e5

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1368.photobucket.com%2Falbums%2Fag177%2Fphantom_luu39%2FDSCN8255_zps6bd83d80.jpg&hash=7c548e18e1ac55206e3f4bf8715f16bb

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1368.photobucket.com%2Falbums%2Fag177%2Fphantom_luu39%2FDSCN8256_zps995a3535.jpg&hash=1501a2359b8d6a3f74490614ef430935

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1368.photobucket.com%2Falbums%2Fag177%2Fphantom_luu39%2FDSCN8257_zps22ec1d3b.jpg&hash=b86571d60b79ec68e1a7bc899ba68279
 
P

phantom_luu

Thành viên mới
#6
1 cây mct lá trung dáng bài vip
cây dáng trực lắc chi cành cân xứng đúng bài,cây trồng chậu trung quốc
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1297.photobucket.com%2Falbums%2Fag34%2Fphantom_luu43%2FDSCN8436_zps95dc2582.jpg&hash=9a9b5f579c753e3f60cc8d75b1de1932

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1297.photobucket.com%2Falbums%2Fag34%2Fphantom_luu43%2FDSCN8437_zpsffc67875.jpg&hash=1283b2d0e347bf1d5de07ec3c371634f

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1297.photobucket.com%2Falbums%2Fag34%2Fphantom_luu43%2FDSCN8438_zps80e1dca4.jpg&hash=4c2867b8927be13de37a239dfcd1a241

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1297.photobucket.com%2Falbums%2Fag34%2Fphantom_luu43%2FDSCN8439_zpse70f1463.jpg&hash=a603fbc3f3f69b38ee2ebe8003a3d887

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1297.photobucket.com%2Falbums%2Fag34%2Fphantom_luu43%2FDSCN8440_zpsabd087a3.jpg&hash=b825c9ddd0d053ae3059b67cd81d3d57

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1297.photobucket.com%2Falbums%2Fag34%2Fphantom_luu43%2FDSCN8441_zpsbb652f4c.jpg&hash=abc0226ec7a46cb5b9cb9b069815414b

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1297.photobucket.com%2Falbums%2Fag34%2Fphantom_luu43%2FDSCN8442_zps827e60ce.jpg&hash=bf856cf8ebb3a08324a6da4e251b8fe0

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1297.photobucket.com%2Falbums%2Fag34%2Fphantom_luu43%2FDSCN8443_zps31d1620c.jpg&hash=5a9db7a9504b4bd77328616685dbf239

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1297.photobucket.com%2Falbums%2Fag34%2Fphantom_luu43%2FDSCN8444_zps171f48e3.jpg&hash=a014bb65a40015d38923c72d9ed807d9

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1297.photobucket.com%2Falbums%2Fag34%2Fphantom_luu43%2FDSCN8445_zpsc65e5e7e.jpg&hash=7eb0cf80fe77941ad2c5cecd127b6105
 
P

phantom_luu

Thành viên mới
#8
ủa sao 0 gửi tin nhắn cho bác được vậy?
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 

Đối tácTop