Bán Cá mặt trời - cá bò xị - lườn cá cờ gòn

  • Thread starter tranphihungcb35
  • Ngày gửi
tranphihungcb35

tranphihungcb35

Lữ khách
#1
1- Đặc sản CÁ MẶT TRỜI - BÌNH ĐỊNH
Size: 0.6 – 2 kg/con, Đông IQF.
Gía : 65 000 đ/kg
Agriviet.Com-c%25C3%25A1_m%25E1%25BA%25B7t_tr%25E1%25BB%259Di.jpg2- Cá chìa vôi
Size: 0.4 -3 kg/con, Đông IQF
Gía 155 000 đ/kg

Agriviet.Com-c%25C3%25A1_ch%25C3%25ACa_v%25C3%25B4i_6.jpg


3-Cá bò da làm sạch ( lột da, bỏ ruột) .
Size : 1-2 con/kg, Đông IQF, đóng gói : 10 kg/pe
Gía : 90. 000 đ/kg

Agriviet.Com-c%25C3%25A1_b%25C3%25B2_da.jpg


4- Cá nhám con : 1- 2kg/con
Đông IQF, Gía : 60 000 đ/kg

5- Trứng cá ngừ đại dương
Đông IQF, đóng gói 10kg/pe
giá: 33 000 đ/kg ( mạ băng 5-7%)

Agriviet.Com-tr%25E1%25BB%25A9ng_c%25C3%25A1_ng%25E1%25BB%25AB_%25C4%2591%25E1%25BA%25A1i_d%25C6%25B0%25C6%25A1ng.jpg


6- Lườn cá cờ gòn còn da:
Size : 300 -600 g; đông IQF
Gía : 42 000 đ/kg

Agriviet.Com-l%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dn_c%25C3%25A1_c%25E1%25BB%259D_g%25C3%25B2n.jpg

7- Cá sơn đá:
size : 0,5- 1,5kg/con
đông IQF, Gía : 135 000 đ/kg
Agriviet.Com-c%25C3%25A1_s%25C6%25A1n_%25C4%2591%25C3%25A1_1.jpg


8- CÁ BÒ XỊ
Size: 0,4-1kg/con
Đông IQF
Gía : 45 000 đ/kg
Agriviet.Com-c%25C3%25A1_b%25C3%25B2_X%25E1%25BB%258A.jpgVui lòng liên hệ : 01288 690 346 - Mr Hùng - Quy Nhơn

Email:tranphihungcb35@gmail.com
 

Last edited:

Đối tác


Top