Cà Mau - Bán gà lai- bổn dữ

  • Thread starter tpdong07
  • Ngày gửi
T

tpdong07

Lữ khách
#1
<p>Cụ thể l&agrave; m&igrave;nh đ&atilde; nh&acirc;n giống th&agrave;nh c&ocirc;ng g&agrave; đ&aacute; - d&ograve;ng g&agrave; lai g&agrave; mỹ tại C&agrave; Mau, số lượng h&agrave;ng trăm con. G&agrave; trống nọc - mỹ rặc (đc cung cấp từ trang trại <a target="_blank" href="http://www.gamy.vn/">www.gamy.vn</a> - tham khảo), g&agrave; m&aacute;i được tuyển chọn rất kỹ - d&ograve;ng &quot;may độ&quot;, d&aacute;ng chuẩn, lớn trạng. AE đến nh&agrave; m&igrave;nh xem được th&igrave; qu&aacute; hoan ngh&ecirc;nh <img border="0" class="inlineimg" title="applause" src="http://camauraovat.com/images/smilies/LaiPro_NewYahoo/41.gif" />.<br /> <br /> C&aacute;c sản phẩm hiện c&oacute;:<br /> <br /> + <img border="0" class="inlineimg" title="chicken" src="http://camauraovat.com/images/smilies/LaiPro_NewYahoo/52.gif" /> G&agrave; lai mỹ 75<br /> <br /> + <img border="0" class="inlineimg" title="chicken" src="http://camauraovat.com/images/smilies/LaiPro_NewYahoo/52.gif" /> G&agrave; mỹ rặc (số lượng &iacute;t).<br /> <br /> + <img border="0" class="inlineimg" title="chicken" src="http://camauraovat.com/images/smilies/LaiPro_NewYahoo/52.gif" /> G&agrave; rừng lai g&agrave; mỹ - tạo ra trạng g&agrave; 900 gr --&gt; 1kg để ae cho chiến với g&agrave; tre l&agrave; ok.<br /> <br /> =&gt; Hiện tại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang lai tạo d&ograve;ng G&agrave; Mexico lai g&agrave; mỹ (sắp c&oacute; g&agrave; con).<br /> <br /> Mọi nhu cầu li&ecirc;n hệ Quang: 0916.207292 (c&oacute; thể SMS)<br /> <br /> ĐC: Đầm Dơi, C&agrave; Mau.</p><p>-- Một số h&igrave;nh ảnh --</p><p>+ G&agrave; trống nọc:<br /> <a target="_blank" href="http://s491.photobucket.com/albums/rr279/tpdong07/?action=view&amp;current=2012-09-01121524.jpg#%21oZZ4QQcurrentZZhttp%3A%2F%2Fs491.photobucket.com%2Falbums%2Frr279%2Ftpdong07%2F%3Faction%3Dview%26current%3DTrongnoc.jpg">http://s491.photobucket.com/albums/r...3DTrongnoc.jpg</a><br /> + G&agrave; lai 75 - 4thang<br /> <a target="_blank" href="http://s491.photobucket.com/albums/rr279/tpdong07/?action=view&amp;current=2012-09-01121524.jpg#%21oZZ3QQcurrentZZhttp%3A%2F%2Fs491.photobucket.com%2Falbums%2Frr279%2Ftpdong07%2F%3Faction%3Dview%26current%3D4thang.jpg">http://s491.photobucket.com/albums/r...t%3D4thang.jpg</a><br /> + Trống đang thay l&ocirc;ng<br /> <a target="_blank" href="http://s491.photobucket.com/albums/rr279/tpdong07/?action=view&amp;current=2012-09-01121524.jpg#%21oZZ1QQcurrentZZhttp%3A%2F%2Fs491.photobucket.com%2Falbums%2Frr279%2Ftpdong07%2F%3Faction%3Dview%26current%3D2012-09-01121524.jpg">http://s491.photobucket.com/albums/r...9-01121524.jpg</a><br /> <br /> <a target="_blank" href="http://s491.photobucket.com/albums/rr279/tpdong07/?action=view&amp;current=2012-09-01121524.jpg#%21oZZ2QQcurrentZZhttp%3A%2F%2Fs491.photobucket.com%2Falbums%2Frr279%2Ftpdong07%2F%3Faction%3Dview%26current%3Dmy4thang.jpg">http://s491.photobucket.com/albums/r...3Dmy4thang.jpg</a>&nbsp; <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Quang gà lai
- Địa chỉ: Cà Mau
- Điện thoại: 0916207292 - Fax:
- email: quanggalai@gmail.com
 

Đối tácTop