các bác chỉ dùm em về kỹ thuật thuần hóa nhím với!

Em đang mua nhím rừng về thuần hóa mà chưa biết nhiều về kỹ thuật lắm, mong các bác chỉ dùm em ít kinh nghiệm:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
- Nuôi nhím rừng bao nhiêu kg/1 con là tốt nhất?
- Nhím bị cụt tay chân có sinh sản được không?
- Nhím rừng cần thuần hóa bao lâu mới sinh sản được?<o:p></o:p>
 
Back
Top